Ulga abolicyjna – terminy stosowania limitu odliczenia. 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT). Zmiana polega na wprowadzeniu limitu odliczenia z tytułu tej ulgi do wysokości 1360 zł.

  • Wejście w życie nowych przepisów z 1 stycznia 2021 r. oznacza, że limit odliczenia ulgi abolicyjnej ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 r.
  • Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 r., czyli w 2022 r.
  • Dochody osiągnięte w 2020 r. rozliczane są z wykorzystaniem ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości, zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.
Ulga abolicyjna - terminy stosowania limitu odliczenia  - Biały zegar z czarnymi wskazówkami na tle niebiesko białego kalendarza
Ulga abolicyjna – terminy stosowania limitu odliczenia

Limitem odliczenia nie będą objęte niektóre dochody osiągane za granicą poza terytorium lądowym państw.

Ulga abolicyjna i nowe przepisy oznaczają, że:

  • limit odliczenia ulgi abolicyjnej ma zastosowanie do dochodów osiąganych od 1 stycznia 2021 r.. Będzie zatem stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 r. (w rocznych zeznaniach podatkowych składanych do końca kwietnia 2022 r.),
  • dochody osiągnięte w 2020 r. rozliczane są z wykorzystaniem ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości. Ponadto zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.

Źródło: gov.pl

Zobacz także: Najważniejsze rozwiązania podatkowe

Najważniejsze rozwiązania podatkowe. Mimo, iż kończący się rok był wyjątkowo trudny, ministrowie kontunuowali prace nad obniżaniem podatków. Odpowiedzialne i właściwie dobrane rozwiązania podatkowe pomogą gospodarce przejść pandemię w jak najlepszej kondycji. Następnie powrócić na ścieżkę szybkiego wzrostu.

  • Do utrzymania dobrego stanu finansów państwa potrzebna jest odpowiedzialna polityka podatkowa.
  • Jej celem jest wspieranie firm tak, żeby przetrwały trudny okres pandemii w jak najlepszej kondycji. Ponadto, żeby po jej zakończeniu mogły wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju.
  • W sumie na wprowadzonych przez resort finansów w 2020 r. podatkowych zmianach, mikro, małe i średnie firmy oszczędzą ok. 7 mld zł.