Preferencyjne rozliczenie straty podatkowej na czas kryzysu. Konfederacja Lewiatan apeluje o umożliwienie przedsiębiorcom szybszego odliczenia strat poniesionych w czasie kryzysu wywołanego epidemią Covid-19. Postuluje o rozszerzenie uprawnienia do rozliczenia straty podatkowej, tak aby w okresie wychodzenia z kryzysu, można było ją rozliczyć bez ograniczeń kwotowych i procentowych.

Przede wszystkim niezbędne są rozwiązania systemowe, które ułatwią firmom zniwelowanie negatywnych skutków ekonomiczno-gospodarczych powstałych w czasie epidemii Covid-19. Przywracanie pełnego potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa w otoczeniu złagodzonych kryteriów rozliczania strat niewątpliwie może wpłynąć na decyzję o kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa. Ponadto powrotu na ścieżkę rozwoju, a także utrzymaniu i stabilizacji zatrudnienia. Będzie to korzystne zarówno dla przedsiębiorcy, jak i państwa.

Preferencyjne rozliczenie straty podatkowej na czas kryzysu

Obecnie zarówno w ramach PIT, jak i CIT w pięcioletnim okresie następującym po roku podatkowym poniesienia straty, podatnik może rozliczyć nie więcej niż 50% straty. Przedsiębiorcy proponują o rozliczanie strat podatkowych – tak jak dotychczas – w okresie 5 letnim. Jednak w zakresie założonym przez podatnika tj. bez ustawowych ograniczeń. W przeciwieństwie do obecnie obowiązujących regulacji strata mogłaby być rozliczona w przeciągu jednego roku. I to bez względu na jej wysokość. Proponowana zmiana zniosłaby w odniesieniu do strat poniesionych w okresie oddziaływania Covid-19, ograniczenia procentowo-kwotowe.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Przeczytaj także: Prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej Spring Forecast 2021.

Prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej Spring Forecast 2021. Komisja Europejska (KE) opublikowała wiosenne prognozy gospodarcze. W przypadku Polski oczekuje wzrostu realnego PKB na poziomie 4,0% w 2021 r. oraz 5,4% w 2022 r., po spadku o 2,7% zanotowanym w ubiegłym roku.

  • Komisja Europejska podwyższa prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. z 3,1 proc. do 4 proc., a w 2022 r. do 5,4 proc.
  • Według KE w  2021 r. bezrobocie w Polsce będzie najniższe wśród krajów UE i wyniesie 3,5 proc.

Jak podaje KE polska gospodarka stosunkowo dobrze poradziła sobie w trudnym czasie pandemii. Ubiegłoroczna recesja w Polsce była jedną z najpłytszych wśród krajów UE. Lepszy wynik osiągnęły jedynie Irlandia, Litwa i Luksemburg. Prognozy dla Polski na lata 2021-22 są wyższe od projekcji KE z lutego br. o odpowiednio 0,9 i 0,3 pkt proc. KE prognozuje spadek deficytu nominalnego w latach 2021-22 wcześniej niż założone było w Ministerstwie Finansów. Do odpowiednio 4,3% PKB i 2,3% PKB wobec 7% PKB w 2020 r.