Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – BCC przeciwny ustawie. Ministerstwo Sprawiedliwości wraca do propozycji, aby odpowiedzialność zbiorowa była stosowana wobec dużych firm, zatrudniających ponad 250 pracowników. Nałoży ona na przedsiębiorcę obowiązek zapobiegania popełnianiu przestępstw przez pracowników i współpracowników firmy.

Po wejściu w życie proponowanych przez resort sprawiedliwości przepisów, zostanie wymierzona wobec przedsiębiorcy wysoka kara pieniężna, za to, że nie udało mu się upilnować pracowników oraz zapobiec przestępstwu. Tym samym, państwo przerzuca na przedsiębiorców swoje obowiązki tj. ścigania i wykrywania przestępczości. Jednocześnie surowo karząc przedsiębiorców za niewykonanie tego obowiązku.

Odpowiedzialności podmiotów zbiorowych - BCC przeciwny ustawie mężczyzna podpisuje dokumenty.
Odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – BCC przeciwny ustawie

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych BCC stanowczo mówi nie

– „Tak jak nasze państwo nie jest w stanie zapobiec popełnieniu wszystkich przestępstw przez osoby je zamieszkujące, tak tym bardziej trudno od przedsiębiorcy wymagać, aby ten skutecznie zapobiegał przestępczości”–mówi Radosław Plonka, ekspert BCC ds. prawa gospodarczego.

–”To bezpośredni sprawca przestępczego czynu powinien być skutecznie pociągnięty przez państwo do odpowiedzialności. Przedsiębiorca niemający nic wspólnego z przestępczym procederem, nie powinien odpowiadać za eksces swojego pracownika czy współpracownika. Dodatkowo, w przeciwieństwie do państwa, przedsiębiorca nie ma zapewnionych stosownych narzędzi do walki z przestępczością. Obowiązuje szereg przepisów mających na celu zapobieganie inwigilacji pracowników. Precyzyjnie określających to, czego pracodawca może domagać się od pracownika oraz w jakim zakresie może go kontrolować„–wyjaśnia ekspert BCC.

Istnieją więc poważne wątpliwości, czy nadrzędny cel ustawy, czyli zapobieganie przestępczości gospodarczej,będzie osiągnięty. Z pewnością jednak będzie osiągnięty cel fiskalny wpływ do budżetu państwa należności z tytułu nałożonych kar.

–”W przypadku popełnienia przestępstwa, przedsiębiorca doznaje szkody zarówno majątkowej, jak i wizerunkowej. To on ponosi straty w związku z tym, iż za pośrednictwem jego majątku doszło do popełnienia przestępstwa. Zatem,nikomu tak jak przedsiębiorcy zależy na tym, aby do popełniania przestępstw w jego firmie nie dochodziło„–podkreśla Radosław Płonka.

Źródło: BBC