Objaśnienia dotyczące SLIM VAT w konsultacjach. 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wdrażająca do polskiego prawa m.in. pakiet SLIM VAT (Simple Local And Modern VAT), czyli szereg zmian ułatwiających rozliczanie podatku. Konsultowane objaśnienia ułatwią przedsiębiorcom i administracji skarbowej ich interpretację i stosowanie.

 • Objaśnienia podatkowe SLIM VAT dotyczą pakietu uproszczeń, który wszedł w życie 1 stycznia 2021 r.
 • W dokumencie znajdują się m.in. przykłady praktycznych  zastosowań nowych przepisów podatkowych
 • Objaśnienia te będą miały moc wiążącą dla administracji skarbowej.
 • Przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje uwagi  do 1 lutego 2021 r.
Objaśnienia dotyczące SLIM VAT w konsultacjach- mężczyzna siedzi przy biurku i liczy na kalkulatorze.
Objaśnienia dotyczące SLIM VAT w konsultacjach

Co znajduje się w projekcie?

W projekcie szczególny nacisk położony jest na faktury korygujące i sposób ich ujmowania. Ponadto także na możliwość stosowania wspólnych kursów walut. W objaśnieniach znajduje się także omówienie zmian dotyczących Wiążących Informacji Stawkowych oraz Mechanizmu Podzielonej Płatności.

Objaśnienia do SLIM VAT zawierają też wiele praktycznych przykładów, które w prosty sposób wyjaśnią, jak stosować nowe przepisy. Dotyczą one takich zagadnień jak:

 • Faktury korygujące i sposób ich ujmowania.
 • Zmiany w zakresie podatku naliczonego.
 • Spójne kursy walut i zakres ich zastosowania.
 • Zmiany w WIS i MPP.

Przebieg i warunki uczestnictwa w konsultacjach podatkowych

Uwagi i opinie można zgłaszać na adres: konsultacje.objasnieniaslimvat@mf.gov.pl do 1 lutego 2021 r. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Przesłanie uwag oznacza zgodę na publikację zarówno ich treści, jak i danych podmiotu dokonującego zgłoszenia, z wyjątkiem danych osobowych.
 • W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. JPG) należy dołączyć ich postać edytowalną.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Tarcza prawna w przygotowaniach

Tarcza prawna w przygotowaniach. Pierwsze spotkanie Międzyresortowego Zespołu ds. likwidowania barier administracyjnych i prawnych, który zajmuje się tzw. Tarcza prawną, odbyło się 5 stycznia br.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci resortów wchodzących w skład Zespołu: rozwoju, pracy i technologii, sprawiedliwości, kultury i dziedzictwa narodowego, rolnictwa i rozwoju wsi, finansów, funduszy i polityki regionalnej, infrastruktury, spraw wewnętrznych i administracji oraz środowiska i klimatu.

Celem prac jest przede wszystkim stworzenie otoczenia prawnego, które będzie przyjazne dla obywateli i przedsiębiorców. Obywatele będą mogli złożyć wniosek online na prostych formularzach i dzięki temu szybciej załatwić sprawy w urzędach. Obecnie trwają prace nad cyfryzacją niemal wszystkich postępowań z zakresu prawa budowlanego i nad cyfrową wersją dziennika budowy. Ponadto nad publiczną dostępnością rejestrów i ewidencji tak, aby zarówno obywatele, jak i organy administracji publicznej, mieli do nich powszechny dostęp. Przyczyni się to znacznie do wyeliminowania obowiązku przedkładania oryginałów dokumentów w procedurach administracyjnych.