Home Prawo Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która przełoży się na działanie mikro, małych i średnich firm. Prezydent Andrzej Duda podpisał 22 lutego 2017 roku nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dokument zakłada obowiązkowe sprawdzanie, w jaki sposób określone rozwiązania prawne wpłyną na funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Przepisy wejdą w życie za 14 dni.

Z inicjatywą nowelizacji ustawy wystąpił Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) na Kongresie Organizacji MSP, który odbył się w czerwcu 2016 roku w Pałacu Prezydenckim. Nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wniósł do Sejmu Prezydent Andrzej Duda 1 sierpnia ubiegłego roku, a Sejm uchwalił ją w III czytaniu 26 stycznia 2017 roku.

Podpisanie nowelizacji odbyło się w Raszynie pod Warszawą w rodzinnej firmie Walform. Podczas uroczystości przemawiał Prezydent RP, Andrzej Duda oraz Prezes ZPP, Cezary Kaźmierczak.
Prezydent wyraził swoje zadowolenie, wynikające z faktu podjęcia konkretnych działań w tej sprawie. Zaznaczył, że celem nowelizacji jest ochrona interesów mikro, małych i średnich firm.

Prezydent przytoczył dane dotyczące wielkości sektora MSP i zatrudnionych w nim osób. Wynika z tego, że mikro, małe i średnie firmy stanowią 99,8 proc. ogółu wszystkich przedsiębiorstw, zatrudniają blisko 70 proc. pracujących i stanowią główne źródło dochodu dla wielu polskich rodzin. Dodał również, że to przede wszystkim to mali i średni przedsiębiorcy apelowali o weryfikację jak nowe prawa i regulacje wpłyną na sektor MSP.
Decyzję o przygotowaniu projektu Prezydent poparł argumentem o skutkach zmian prawnych, które Jego zdaniem są znacznie bardziej dotkliwe dla mikro, małych i średnich firm niż dla dużych przedsiębiorstw.
Nowelizacja dotyczy wprowadzenia zasady, aby wszystkie projekty aktów normatywnych, dotyczące praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej były badane pod kątem ich wpływu na mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a rezultat tych badań był obowiązkowym elementem w uzasadnieniu ustawy.
W istocie zatem każda ustawa, która mogłaby dotykać takiej kwestii od momentu wejścia w życie tych przyjętych i podpisanych dziś przeze mnie przepisów, tego podpisanego aktu prawnego, będzie musiała w swoim uzasadnieniu taką ocenę zawierać. I każdy, kto będzie dokonywał analizy aktu prawnego, jego projektu, będzie mógł na to spojrzeć i będzie mógł to odnieść do tego, jak rzeczywiście te proponowane rozwiązania prawne wpłyną na sytuację mikro, małych i średnich przedsiębiorców – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda. – Rząd i inne podmioty, które z tego typu inicjatywami będą chciały występować, będą miały moje wsparcie – dodał.
Prezes ZPP Cezary Kaźmierczak wyraził swoje przekonanie o tym, że nowela była oczekiwana przez środowiska biznesowe. Nadmienił również, że ma nadzieję na zakończenie „dyskryminacji prawnej małych i średnich przedsiębiorstw”.

Większość praw, które były w Polsce uchwalane, uchwalano z myślą o 4 tys. dużych firm, a nie o tym mrowisku gospodarczym, liczącym 2 mln przedsiębiorstw powiedział przedstawiciel organizacji pracodawców Cezary Kaźmierczak.

Źródło: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców