Home Polecane Banki nie respektują wyroku TSUE

Banki nie respektują wyroku TSUE

Zgodnie z wyrokiem TSUE osobom, które wcześniej spłaciły kredyt konsumencki, mają być zwrócone wszystkie poniesione koszty, a nie tylko te zależne od czasu obowiązywania umowy. Jednak według Rzecznika Praw Obywatelskich część banków nie respektuje tego orzeczenia i wprowadza swoich klientów w błąd.

Jak podaje Prawo.pl po ogłoszeniu wyroku trybunału niektórzy kredytobiorcy szybko dostali zwrot kosztów na konto. Inni zaś dowiedzieli się, że bank nie musi respektować wyroku TSUE, bo on wiąże tylko sąd, który zadał pytanie temu trybunałowi.

„Niektóre banki wprowadzają w błąd konsumentów” – mówi Maciej Taborowski, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO przyjrzał się korespondencji wysyłanej klientom, w której banki w nieprawidłowy sposób określają konsekwencje wyroku TSUE. W związku z tym przygotuje broszurę, w której wyjaśni skutki wyroku TSUE w sprawie Lexitor i skieruje pismo do Związku Banków Polskich z prośbą o wyjaśnienia.

Ponadto prawnicy wskazują, że byłoby korzystne, aby w tej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy. Bez jego opinii część konsumentów i tak będzie musiała w sądzie dochodzić swoich praw.

Przeczytaj także:

O respektowanie wyroku TSUE zaapelował też Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. „Kredytodawca powinien obniżyć wszystkie koszty, np. opłaty, prowizje, koszty ubezpieczenia i oddać je konsumentowi. Zwrot ten powinien być proporcjonalny, tzn. obejmować okres od dnia faktycznej spłaty do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Nie może też zależeć od tego, kiedy kredytodawca faktycznie poniósł te koszty” – powiedział Niechciał.

Źródło: Centrum Prasowe PAP