Home Praktyki HRM Sprawdź, czy płeć ma wpływ na sposób zarządzania

Sprawdź, czy płeć ma wpływ na sposób zarządzania

Dane najnowszego raportu na temat kadry zarządzającej pt. „Obraz polskiego managera”* potwierdzają, że płeć nie wpływa na sposób zarządzania. Aby osiągnąć sukces zawodowy ważniejsze jest dopasowanie do kultury organizacyjnej oraz osobisty potencjał i reputacja.

Firma Assessment Systems Poland przebadała 3542 polskich*, czynnych zawodowo managerów, którzy pracują w średnich i dużych firmach o polskim i międzynarodowym kapitale. Są to osoby wykształcone, o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych, podobnych kompetencjach, skupione na karierze zawodowej i obracające się w podobnych kręgach. – Badania nie wykazały istotnych różnic w osobowości i stylu zarządzania managera kobiety i managera mężczyzny. Niezależnie od płci, polski manager jest bardzo dobrze wykształcony i ma wysokie kompetencje zawodowe. Osoby w tej grupie mają podobne ambicje i świadomie budują swoją karierę. Raport wskazuje, że kobiety i mężczyźni mają podobne zawodowe zdolności umysłowe i emocjonalne. Większość cech osobowości występuje zarówno u kobiet jak i u mężczyzn na tym samym poziomie – mówi Magdalena Giryn, Country Manager, Assessment Systems Poland.

Różnice w cechach osobowości kobiet i mężczyzn

Na podstawie kwestionariusza osobowości HPI zmierzono skalę stabilności, ambicji, towarzyskości, wrażliwości interpersonalnej, systematyczności, dociekliwości i otwartości na wiedzę. Mediana wyników badania pokazuje, że nieznaczne różnice występują jedynie na skali dociekliwości (skala odpowiada za wyobraźnię ciekawość i potencjał twórczy) i ambicji (inicjatywa, współzawodnictwo i potencjał twórczy). Mężczyźni na skali dociekliwości plasują się w ok. 31 percentylu (percentyl – jednostka statystyczna opisująca położenie danego wyniku względem całej grupy wyników – przyp. red.) a kobiety w ok. 26 percentylu. Natomiast na skali ambicji panowie plasują się w ok. 58 percentylu a panie w ok. 48 percentylu. Kobiety natomiast są bardziej otwarte na wiedzę – czyli są bardziej zorientowane na osiągnięcia oraz bycie na bieżąco w sprawach naukowych, biznesowych niż mężczyźni. Panowie na skali otwartości na wiedzę plasują się w ok. 60 percentylu a kobiety w ok. 73 percentylu).

Motywatory a płeć

Na motywację ma przede wszystkim wpływa nasz wewnętrzny system wartości – nasze głębokie, ukryte „Ja”. Badana grupa porusza się w podobnym środowisku więc wykazuje zbliżone wartości, preferencje i motywatory. Mediana wyników badania pokazuje,
że mężczyźni nieco większą uwagę przywiązują do sfery finansowej (mężczyźni na skali finansów plasują się w ok. 63 percentylu a kobiet w ok. 45 percentylu). Przywiązują również większą uwagę do statusu, osiągnięć i posiadanie wpływu w otoczeniu zawodowym, za którą odpowiada skala władzy. Panowie plasują się na niej w okolicach 60 percentyla podczas gdy panie są w ok. 45 percentylu. Kobiety zaś są nieznacznie wyżej na skali tradycji odpowiadającej za działania zgodne z obwiązującymi zasadami,
czy regulaminem oraz za osobiste przekonania i poczucie obowiązku (mężczyźni są w ok. 49 percentylu a kobiety w ok. 55 percentylu). Kobiety przywiązują także większą uwagę do wyglądu przedmiotów i mają nieco bardziej intuicyjny niż mężczyźni styl podejmowania decyzji, dlatego na skali estetyki są w okolicach 60 percentyla a mężczyźni nieco niżej – w ok 48 percentylu.

„Wykolejacze” kariery polskich managerów

„Wykolejacze” to inaczej „ciemna strona osobowości”, która ujawnia się, gdy działamy pod wpływem stresu, pod presją czasu lub nacisków z zewnątrz. To zachowania, które mogą osłabić naszą wydajność i stanąć nam na drodze do osiągnięcia sukcesów zawodowych. W neutralnych warunkach, podwyższone czynniki przy niektórych cechach osobowości mogą stanowić o jej mocnych stronach. Jednak, kiedy osoba jest zmęczona, czy zestresowana wówczas czynniki ryzyka mogą ograniczać efektywność i stawać na drodze do osiągania sukcesu w karierze, relacjach, edukacji i życiu osobistym. Do „wykolejaczy” kariery zaliczamy: labilność emocjonalną, podejrzliwość, zachowawczość, zamknięcie w sobie, nieelastyczność, arogancję, manipulowanie, teatralność, fantazjowanie, drobiazgowość i oportunizm. Mediana wyników badania pokazuje, że nieznaczne różnice u poszczególnych płci widać jedynie na skali arogancji, która odpowiada za pewność siebie, wyniosłość i zawyżone poczucie własnej wartości. Mężczyźni na tej skali są w okolicach 77 percentyla podczas gdy kobiety są w 55 percentylu. Natomiast Panie są nieco wyżej na skali zachowawczości, co oznacza, że w sytuacjach stresowych częściej starają się unikać ryzyka, wolniej podejmują decyzje i mogą być nieasertywne (mężczyźni są w ok. 69 percentylu a kobiety w ok. 77 percentylu). Rekrutacja managerów to duże wyzwanie dla osób odpowiadających za zasoby ludzkie w firmie. Badania pokazują, że osoby które odnoszą sukces w jednej firmie niekoniecznie będą odnosiły je w kolejnej. Potrzebne są zatem skuteczne narzędzia, które zweryfikują nie tylko kompetencje techniczne, ale również osobowość kandydata i sprawdzą, czy dana osoba podoła wyzwaniu i odniesie sukces w organizacji. Narzędzia dr Roberta Hogana przebadały z sukcesem prawie 6 milionów osób i są rekomendowane przez Amerykańskie i Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne. Dzięki nim można obiektywnie ocenić poszczególnych kandydatów, ponieważ nie są brane pod uwagę wiek, płeć, uprzedzenia, stereotypy, czy inne kwestie pozamerytoryczne. – mówi Magdalena Giryn, Country Manager, Assessment Systems Poland.

*Raport na podstawie badania Assessment Systems Poland przeprowadzonego na grupie 3542 osób w przeciągu ostatnich 5 lat.

Assessment Systems Poland jest przedstawicielem Metody Hogana do diagnozowania osobowości w środowisku pracy. Ta metoda jest rekomendowana przez Amerykańskie i Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne. Od ponad 30 lat pomaga w podnoszeniu produktywności poprzez: zatrudnianie właściwych ludzi, a także rozwój kluczowych talentów i budowanie potencjału przywódczego. Aktualnie na całym świecie, miesięcznie dokonuje się 50 000 ocen osobowości tą metodą. Wyniki badań Hogana pozwalają obiektywnie ocenić poszczególnych badanych, ponieważ nie są brane pod uwagę wiek, płeć, uprzedzenia, stereotypy, czy inne kwestie pozamerytoryczne.

 

MS, źródło: informacja prasowa