Home Praktyki HRM Forum Odpowiedzialnego Biznesu powołało Radę Odpowiedzialnego Przywództwa

Forum Odpowiedzialnego Biznesu powołało Radę Odpowiedzialnego Przywództwa

Społeczna odpowiedzialność biznesu od wielu lat jest przedmiotem rozważań wielu polskich przedsiębiorstw, nie tylko tych największych, ale też małych i średnich firm. Wydaje się, że zainteresowanie biznesem widzącym coś więcej niż tylko wartość ekonomiczną jest coraz większe. Świadczyć o tym może m.in. liczba 1190 zgłoszonych dobrych praktyk biznesu do raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki 2017”, przeprowadzanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jest to o 35 proc. lepszy wynik w porównaniu z rokiem poprzednim. Do raportu zgłosiło się łącznie 177 firm, w tym 50 z sektora MŚP. Przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają konieczność szerszego spojrzenia na swoją działalność, mają także większą świadomość tego, jaki skutek może mieć nieetyczne prowadzenie biznesu. W branżach, które mają szczególnie duży wpływ na społeczeństwo (np. branża finansowa), skutki te mogą być katastrofalne.

Z tego m.in. powodu powstała inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a mianowicie Rada Odpowiedzialnego Przywództwa. Strategiczne podejście do CSR wymaga silnego wsparcia „góry” organizacji, wsparcia jej liderów, prezesów, członków zarządu. Jeżeli ludzie zajmujący się CSR są tylko niezwiązaną z codziennym biznesem komórką firmy, która ma budować głównie dobry wizerunek firmy, to takie działania nie mają realnego wpływu na odpowiedzialność biznesu i nie przyniosą większych pozytywnych zmian w przyszłości. Gdy natomiast odpowiedzialność wpisana jest w strategię firmy, jej wizję i misję, to jest szansa, że nasze działania będą miały pozytywny wpływ, będziemy autentycznie zmieniać siebie i naszą branżę