Home Praktyki HRM Czy staż jest drogą do kariery?

Czy staż jest drogą do kariery?

Zagadnienia i dyskusje związane ze stażami i praktykami przewijają się w naszym codziennym życiu każdego dnia. To właśnie staż ma przygotować studenta do praktycznego wykorzystania swojej wiedzy czy osobę dorosłą do jej poszerzenia. Aby rozwinąć swoje umiejętności wiele osób decyduje się na odbycie stażu, a duża liczba firm prowadzi programy stażowe i praktyki. To czy staż nam się opłaci zależy nie tylko od nas, ale także od firmy i osoby, która nas podczas niego poprowadzi. Jaką więc rolę odgrywają staże w firmach i czy rzeczywiście odpowiadają na potrzeby dzisiejszego biznesu?

Rynek stażysty

Pracodawcy zdają sobie sprawę z korzyści jakie płyną z organizacji stażów i praktyk, upatrując w nich sposób na znalezienie utalentowanych kandydatów. Staże stały się środkiem do realizacji konkretnych potrzeb oraz nieodzownym elementem strategii zatrudniania.  Według raportu opublikowanego przez Hays aż 87% ze 115 firm objętych badaniem posiada doświadczenia w rekrutacji stażystów. Odpowiednie zaplecze kadrowe jest niezbędne do realizacji strategii biznesowej. A w czym przedsiębiorstwa upatrują swoją szansę na sukcesywny rozwój? W stażystach. Dlaczego? Ponieważ na niezwykle konkurencyjnym rynku trudno pozyskać doświadczonego specjalistę, dlatego firmy zaczęły stawiać na ludzi z potencjałem do rozwoju i nauki. Poświęcenie uwagi zaangażowanemu stażyście w konsekwencji pozwoli na zatrudnienie zmotywowanego pracownika identyfikującego się z firmą.

Jak się okazuje firmy zatrudniają jednocześnie kilku praktykantów, a te większe przedsiębiorstwa nawet od 20 do 30 stażystów jednocześnie. W rekrutacji stażystów najbardziej pomocne i skuteczne okazują się kampanie employer brandingowe, w które warto zainwestować, a także spotkania ze studentami czy targi pracy.

Czy warto odbyć staż?

Popularność programów stażowych rośnie, a dla wielu studentów i absolwentów okres wakacyjny jest czasem zdobywania pierwszych zawodowych doświadczeń. Zamiast pracy zarobkowej, młodzi ludzie chętniej wybierają staże, które umożliwią im zdobycie cennych umiejętności. Katarzyna Postek, HR Manager w Baltic Ground Services jest zdania, że praktyki dają szansę wyprzedzenia przyszłej konkurencji już w trakcie studiów. Jednocześnie coraz więcej firm realizuje programy stażowe, aby wyłonić spośród stażystów potencjalnych pracowników i zatrzymać ich w organizacji. Znaczenie stażu rośnie, a pracodawcy tym samym wymagają coraz więcej. Dzięki stażom podnosimy swoje kwalifikacje niezbędne do objęcia samodzielnych stanowisk. Tym samym oczekujemy, aby odbywane praktyki miały profesjonalną i uporządkowaną strukturę. Warto pamiętać, że staż nie jest tylko dla studentów i absolwentów. Praktyki są znakomitym rozwiązaniem dla osób, które próbują swoich sił w różnych branżach.

Korzyści dla przedsiębiorców

Co prawda program stażowy wymaga dużych nakładów pracy i czasu od organizacji. Niełatwo również wykorzystać korzyści, jakie oferuje staż w trakcie jego trwania, ale również po zakończeniu. Przy odpowiednio przeprowadzonym stażu pracodawca zyskuje wykwalifikowanego pracownika, który znakomicie zna specyfikę i kulturę organizacyjną firmy. Oczywiste jest, że pracownik doskonale znający zasady i procedury panujące w danym przedsiębiorstwie może pochwalić się sprawniejszym wykonywaniem zadań. Oprócz tego staż jest dla firmy szansą na ocenę kompetencji pracownika, szybkiego przyswajania wiedzy czy radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wielką stratą dla pracodawcy jest brak kontynuacji współpracy z efektywnymi stażystami z różnych powodów. Niestety wpływa to na wizerunek firmy jako pracodawcy, a dobrze potraktowany stażysta w przyszłości może stać się cennym ambasadorem firmy.

Pojawiają się głosy, że stażyści są wyzyskiwani, a firmy ich zatrudniające nie dbają o ich rozwój. Z badania Hays wynika, że tylko 46% firm określa jasną ścieżkę rozwoju dla stażystów, a 69% przedsiębiorstw przyznaje, że głównym powodem zakończenia współpracy z praktykantem jest brak wystarczającej liczby wakatów. Czasem rotacja stażystów jest tak duża, że zaczynamy się zastanawiać czy nie jest to tylko dobry sposób na optymalizację kosztów pracowniczych. Dzisiejszy rynek wymaga odbycia stażu, ale niestety firmy bardzo często tego nadużywają. Mimo wszystko jako niepoprawni optymiści popieramy odbywanie stażu. Jest on szansą na rozwój naszej wiedzy i zdobycie nowych doświadczeń. Tylko od nas zależy ile z niego wyniesiemy. Staż daje szansę wyprzedzenia przyszłej konkurencji. Jest to nie tylko cenna pozycja w CV, ale również możliwość zweryfikowania swojego wyobrażenia na temat danej firmy czy branży.

Źródło: fashionbiznes.pl