Home Motoryzacja Porsche ogranicza emisję CO2 dzięki zrównoważonej logistyce

Porsche ogranicza emisję CO2 dzięki zrównoważonej logistyce

Porsche wsiada na pokład „zielonego pociągu” i wytycza nowe szlaki dla zrównoważonych, odpowiedzialnych działań. Od 1 stycznia 2018 r. cały transport kolejowy gotowych pojazdów ze stacji załadunkowych w Kornwestheim i Lipsku zasilany jest „zieloną” energią odnawialną. Producent sportowych samochodów przekształca swoje przewozy kolejowe w proces kompletnie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Zmiana ta pozwoli Porsche zredukować emisje COgenerowane przez operacje logistyczne o 3%, co każdego roku przełoży się na „zaoszczędzenie” ponad 6 tysięcy ton szkodliwego dla klimatu dwutlenku węgla.

Rozważne wykorzystanie zasobów i zorientowana na środowisko, efektywna energetycznie działalność odgrywają istotną rolę w strategii korporacyjnej Porsche” – mówi Oliver Bronder, wiceprezes Porsche AG ds. logistyki i kontroli produkcji. „Przejście na »zieloną« energię w przypadku ruchu kolejowego stanowi logiczne posunięcie i kolejny milowy krok w kierunku produkcji neutralnej pod względem emisji CO2”. W ciągu tego roku firma planuje dalej rozwijać neutralny dla klimatu transport kolejowy. Poprzez połączenie portu załadunkowego w Bremerhaven z Kornwestheim odsetek pojazdów przewożonych koleją powinien wzrosnąć o 45%. Oznacza to dalsze ograniczanie wykorzystywania zanieczyszczającego środowisko transportu drogowego i uniknięcie emisji kolejnych 650 ton rocznie szkodliwego dla klimatu CO2.

Od 1 stycznia 2017 r. producent sportowych samochodów we wszystkich swoich zakładach gromadzi „zieloną” energię z wiatru, wody oraz słońca i w przejrzysty sposób rejestruje udział zróżnicowanych źródeł energii. Od 2020 r. instalacja ciepłownicza w głównych zakładach w Zuffenhausen będzie wykorzystywać biogaz, zaoszczędzając w ten sposób do 5 tys. dodatkowych ton dwutlenku węgla rocznie.

Porsche korzysta z przyjaznego środowisku transportu także w logistyce zaopatrzenia, pomiędzy fabrykami a dostawcami. Na drogach w okolicach Stuttgartu producent sportowych samochodów prowadzi obecnie eksploatację trzech ciężarówek napędzanych gazem ziemnym (CNG). Pozwala to ograniczyć emisję CO2 w mieście o około 119 ton rocznie. Emisje dwutlenku węgla pojazdów zasilanych CNG na tle konwencjonalnych aut ciężarowych zostają zredukowane nawet o 20%, cząstek stałych – o około 80%, a tlenku węgla – o 90%.