Home Bezpieczeństwo Które OC dla kierowcy jest najtańsze?

Które OC dla kierowcy jest najtańsze?

Co miesiąc ponad 150 000 użytkowników porównywarki Ubea sprawdza składki ubezpieczeń OC dla kierowców. Wyniki tych wszystkich kalkulacji posłużyły do stworzenia największego i najbardziej wiarygodnego rankingu polis OC. Przy tak dużej liczbie pojedynczych obliczeń, bez problemu można wskazać ubezpieczyciela, który ma „najtańszą” ofertę dla kierowców. Po podsumowaniu wyników kalkulacji ze stycznia 2015 r. okazuje się, że we wszystkich kategoriach rankingowych zwyciężyła jedna firma …       

Wśród 16 ubezpieczycieli zdecydowanie wygrał Link4

Styczniowy ranking Ubea jest podzielony na cztery kategorie (patrz poniżej). Prócz informacji dotyczących ubezpieczeń OC dla kierowców, można porównać także koszt większych pakietów (OC + Autocasco, OC + Autocasco + NNW i OC + NNW). W każdej kategorii cenową atrakcyjność oferty ubezpieczyciela oceniono od 0 punktów do 5 punktów. Pięć punktów może otrzymać towarzystwo, które zawsze znajdzie się na pierwszej pozycji w wynikach kalkulacji przeprowadzanych przez internautów. Towarzystwo będące „najdroższe” dla każdego użytkownika, uzyskałoby zero punktów.

Towarzystwa zajmujące czołowe pozycje musiały zdobyć więcej niż 4 punkty. Firmy, których polisy są „najdroższe” uzyskały ocenę niższą nawet o połowę. Wyniki osiągnięte przez towarzystwa ubezpieczeniowe wynoszą od 1,63 punktu do 4,72 punktu. Tak duża różnica punktowa przekłada się na sytuację klientów. Dość często kierowca wybierający „najdroższą” ofertę musi dopłacić nawet 80% – 100%.

Nina Kuczyńska z porównywarki Ubea.pl zwraca uwagę, że w grupie szesnastu porównywanych ubezpieczycieli zdecydowanie przoduje Link4. Polisy tej firmy okazały się „najtańsze” w każdej z czterech kategorii. Koszt porównywanych ubezpieczeń obliczano dla tysięcy różnych założeń. Wyniki kalkulacji wykonywanych przez pojedynczych internautów były różne. Jednak ze statystycznego punktu widzenia, to ubezpieczenia oferowane przez Link4 najczęściej zajmowały pierwsze miejsce pod względem kosztu.

Wśród innych ubezpieczycieli pozytywnie wyróżniają się firmy Liberty Ubezpieczenia, Proama oraz AXA Direct (patrz poniższe zestawienie). „W styczniowym rankingu wysoką pozycję zajęły też polisy, które Grupa Ergo Hestia sprzedaje pod marką You Can Drive. Na drugim końcu stawki można znaleźć ubezpieczenia OC z oferty Compensy, UNIQA, PZU oraz InterRisk” – mówi Nina Kuczyńska z porównywarki Ubea.pl.

Warto zwrócić uwagę na zróżnicowanie punktowe w poszczególnych kategoriach. To zjawisko było najmniej widoczne przy porównywaniu samodzielnych ubezpieczeń OC dla kierowców i pakietów OC + NNW. Największe rozbieżności obliczanych składek występowały wśród ubezpieczeń OC, które są sprzedawane razem z Autocasco. Nina Kuczyńska twierdzi, że osoby zainteresowane takimi pakietami powinny najdokładniej sprawdzać rynkową ofertę.

Ranking najtańszych ubezpieczeń OC dla kierowców (styczeń 2015 r.)
Miejsce Ranking OC
Nazwa ubezpieczyciela Liczba punktów
1. Link4 4,64
2. You Can Drive (Ergo Hestia) 4,23
3. Liberty Ubezpieczenia 4,16
4. Proama 4,00
5. TUW 3,90
6. AXA Direct 3,86
7. Aviva 3,70
8. Generali Direct 3,49
9. TUW TUZ 3,42
10. MTU (Ergo Hestia) 3,32
11. PZU 3,00
12. Hestia 2,93
13. Gothaer 2,75
14. UNIQA 2,65
15. Compensa 2,40
16 InterRisk 2,38
Miejsce Ranking OC + AC
Nazwa ubezpieczyciela Liczba punktów
1. Link4 4,72
2. Liberty Ubezpieczenia 4,60
3. Proama 4,46
4. AXA Direct 4,24
5. Aviva 3,68
6. You Can Drive(Ergo Hestia) 3,67
7. Compensa 3,53
8. Gothaer 3,21
9. Generali Direct 2,96
10. TUW TUZ 2,84
11. MTU (Ergo Hestia) 2,76
12. Hestia 2,50
13. InterRisk 2,49
14. UNIQA 2,12
15. PZU 1,63
Miejsce Ranking OC + AC + NNW
Nazwa ubezpieczyciela Liczba punktów
1. Link4 4,71
2. Proama 4,61
3. Liberty Ubezpieczenia 4,45
4. AXA Direct 4,38
5. Aviva 3,78
6. You Can Drive(Ergo Hestia) 3,56
7. Compensa 3,50
8. Gothaer 3,09
9. Generali Direct 3,08
10. TUW TUZ 2,94
11. MTU (Ergo Hestia) 2,72
12. InterRisk 2,62
13. Hestia 2,58
14. PZU 2,34
15. UNIQA 2,10
Miejsce Ranking OC + NNW

 

Nazwa ubezpieczyciela Liczba punktów
1. Link4 4,62
2. AXA Direct 4,01
3. You Can Drive(Ergo Hestia) 3,82
4. Liberty Ubezpieczenia 3,79
5. Aviva 3,56
6. Proama 3,50
7. Generali Direct 3,41
8. TUW TUZ 3,29
9. MTU (Ergo Hestia) 3,26
10. PZU 3,00
11. Hestia 2,92
12. Compensa 2,83
13. Gothaer 2,35
14. InterRisk 2,07
15. UNIQA 2,01

Metodologia tworzenia rankingu: Wynik punktowy jest ustalany na podstawie kalkulacji składek, które użytkownicy serwisu ipolisa.pl i ubea.pl wykonali w ostatnich 30 dniach. Najlepszy możliwy wynik to 5,00 punktów, a najgorszy to 0,00 punktów. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ubea

 Wysokość składki to nie jedyne kryterium oceny …

 Prezentowany ranking dotyczy tylko kosztu polis OC dla kierowców. Jest to ważne, lecz nie jedyne kryterium, które trzeba brać pod uwagę przy wyborze ubezpieczyciela. Dotychczas zdecydowana większość kierowców uwzględniała tylko cenę obowiązkowej polisy. Ta sytuacja zmieni się już niebawem. Pozacenowe aspekty oferty (np. jakość obsługi) będą miały większe znaczenie od przyszłego kwartału. Wówczas praktycznie wszyscy ubezpieczyciele wdrożą system bezpośredniej likwidacji szkód (BLS).

Nina Kuczyńska podkreśla, że po całkowitym wdrożeniu systemu BLS większość kierowców będzie likwidować szkody u ubezpieczyciela, który wcześniej sprzedał im polisę. Późniejsze rozliczenia z zakładem ubezpieczeniowym sprawcy nie będą już interesowały poszkodowanej osoby. Z punktu widzenia klienta firm ubezpieczeniowych największe zalety systemu bezpośredniej likwidacji szkód to wygoda i szybkość naprawy.

Opisywane zmiany sprawią, że kierowca będzie musiał sprawdzić również opinie na temat danego ubezpieczyciela. W obecnych warunkach nie jest to duży problem. „Wypowiedzi dotyczące firm ubezpieczeniowych często pojawiają się na blogach i forach (np. forum Ubea). Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że w Internecie swoją opinię wyrażają głównie niezadowoleni klienci ubezpieczycieli” – podsumowuje Nina Kuczyńska z porównywarki Ubea.pl.

 

źródło: Ubea.pl, iPolisa.pl