Home Branże Firmy transportowe w najgorszej sytuacji od 5 lat

Firmy transportowe w najgorszej sytuacji od 5 lat

Branżowy Barometr EFL: firmy transportowe w najgorszej sytuacji od 5 lat, firmy budowlane i handlowe z pewnością rozpoczynają rok w lepszych nastrojach.

Po pierwsze początek 2020 roku dla budownictwa i handlu może oznaczać przyspieszenie – branżowy subindeks dla tych branż w I kwartale wzrósł w porównaniu do ostatniego kwartału 2019 roku odpowiednio do 57,1 pkt. (+2 pkt.) i 52 pkt. (+5 pkt.). Z odwrotną sytuacją mamy do czynienia w transporcie, gdzie odczyt spadł do 46,1 pkt. (-4,9 pkt. kw./kw.) i jest najniższym wynikiem dla tej branży od stycznia 2015. Słabiej tylko swoją sytuację oceniły przedsiębiorstwa usługowe (46,5 pkt., -4,1 pkt. kw./kw.).

Firmy transportowe w najgorszej sytuacji od 5  lat- wykres
Firmy transportowe w najgorszej sytuacji od 5 lat

Pesymistyczne nastroje wśród MSP

Główny indeks Barometru EFL w I kwartale 2020 roku wyniósł 49,9 pkt. i był o 0,2 pkt. proc. wyższy od ostatniego pomiaru. Z pewnością oznacza to, że po raz trzeci w historii pomiarów (od stycznia 2015 roku) wartość wskaźnika nie osiągnęła granicy 50 pkt, co świadczy o utrzymywaniu się pesymistycznych nastrojów wśród MŚP.

Firmy transportowe – mniej zamówień

Firmy transportowe oceniły swoją sytuacją najsłabiej wśród wszystkich badanych branż. Ich subindeks wyniósł tylko 46,1 pkt., co oznacza, że o 4,9 pkt. mniej w prównaniu do ostatniego kwartału ubiegłego roku. Jest to najsłabszy wynik dla transportu w historii pomiaru, a na taki rezultat zapracowały prognozy dotyczące sprzedaży.

Prawie 19 proc. firm transportowych liczy na wzrost zamówień, a jeszcze kwartał wcześniej ten odsetek wyniósł prawie 29 proc. Z pewnością lepiej zapowiadają się inwestycje, szacuje się, że ich wzrostu oczekuje dwa razy więcej przedsiębiorstw transportowych (39,1 proc. vs. 18,2 proc. w IV kw. 2019).

Firmy budowlane wznoszą kolejne pietra

Ponadto w I kwartale 2020 roku subindeks dla branży budowlanej wskazywał 57,1 pkt., czyli o 2 pkt. więcej niż w poprzednim kwartale. Na dobry wynik wpływ miały oceny dotyczące inwestycji i sprzedaży. 40 proc. firm budowlanych spodziewa się więcej inwestować, a 36 proc. wzrostu obrotów. W ostatnim kwartale 2019 roku było to odpowiednio 17 proc. i 29 proc.

Firmy handlowe ruszają z inwestycjami

Podobnie w I kwartale br. subindeks „Barometru EFL” dla handlu wyniósł 52 pkt., a na głównym wskaźniku zaważyły prognozy dotyczące inwestycji. 37,5 proc. przedsiębiorstw handlowych zamierza więcej inwestować, a pod koniec 2019 roku taki zamiar zgłosiła tylko co dziesiąta firma. Z pewnością przedstawiciele branży handlowej spodziewają się wzrostu zamówień – 29,2 proc. vs. 25,8 proc.

Firmy usługowe szukają dna

Subindeks Barometru EFL dla usług wyniósł 46,5 pkt. i jest to najniższy odczyt dla tej branży od początku 2015 roku. Na słabszy wynik wpłynęły gorsze prognozy dotyczące sprzedaży. Więcej zamówień oczekuje tylko nieco ponad 14 proc. respondentów – w IV kwartale 2019 roku odsetek ten był wyższy i wyniósł 26,4 proc.

Idzie lepsze w produkcji?

W I kwartale br. subindeks „Barometru EFL” dla produkcji wyniósł 52,8, pkt. i jest to wynik lepszy w porównaniu z poprzednim kwartałem (+1,3 pkt.). Patrząc na odczyt w analogicznym okresie 2019 roku sytuacja wydaje się być lepsza – wówczas wynik wyniósł 49 pkt. Na początku br. firmy produkcyjne spodziewają się więcej inwestować i jak i większego popytu na swoje produkty. Prawie 36 proc. liczy na większe inwestycje, a 30 proc. na większe zamówienia. Kwartał wcześniej było to odpowiednio 22 proc. i 26 proc.

Barometr EFL

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu rozwoju poprzez wzrost sprzedaży i produkcji. Ponadto ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe. Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o kierunku zmian.

Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W związku z tym w badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 16 grudnia 2019 roku – 7 stycznia 2020 roku.


Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność i bezpieczeństwo. Ponadto pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu. W związku z tym spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i  faktoring. Po pierwsze od 1991 roku współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i siedmiokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 329 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl