Kompetencje w branży IT – oczekiwania kontra rzeczywistość. Transformacja cyfrowa sprawia, że branża IT wykazuje rosnące zapotrzebowanie na nowych specjalistów. Sektor ten jest niezwykle różnorodny – zarówno pod względem kompetencji pracowników, ich doświadczenia i oczekiwań. Uniwersytet SWPS oraz portal No Fluff Jobs stworzyli projekt badawczy „Kompetencje w IT. Perspektywy kandydatów, specjalistów i rekruterów”, którego wyniki przedstawiają unikalne dane m.in. na temat tego, jakie umiejętności w IT są i będą najbardziej pożądane przez pracodawców.

Kim jest kandydat do pracy w branży IT?

Badanie pokazuje zarówno perspektywę kandydata do pracy (absolwenta lub osoby, które chcą się przekwalifikować), jak i pracownika w branży IT (specjalisty). Wśród badanych kandydatów IT aż 38,6% respondentów stanowiły osoby w wieku 25–34, natomiast 18,5% – w przedziale 35–44. Może to oznaczać, że perspektywa pracy w IT jest najbardziej kusząca dla tych, którzy mają już za sobą wcześniejsze doświadczenie zawodowe i są na drodze do przebranżowienia. Co ciekawe, kandydaci i kandydatki w większości ukończyli kierunki humanistyczne, tj.: filologia, psychologia, kognitywistyka, kulturoznawstwo, politologia, ekonomia, marketing czy zarządzanie.

Kompetencje w branży IT - oczekiwania kontra rzeczywistość - dwóch mężczyzn i kobieta siedzą przy biurku i patrzą w ekran laptopa.
Kompetencje w branży IT – oczekiwania kontra rzeczywistość

Co skłania kandydatów do podjęcia pracy w branży IT?

Najważniejsze przy decyzji o podjęciu pracy w sektorze IT są opinie osób, które pracują w tej branży, elastyczne podejście do pracownika oraz zarobki. Znaczenie ma także innowacyjność IT, ogólnodostępne materiały do samokształcenia, zapotrzebowanie na rynku pracy, przypadek i prestiż pracy. Ważna jest dla pracowników również możliwość pracy zdalnej – aż 46,9% badanych stwierdziło, że to decydujący czynnik, który wpłynął na przyjęcie posady u obecnego pracodawcy.

Ponad 28% kandydatów do pracy w IT biorących udział w badaniu przyznało, że nie potrafi określić, jakie umiejętności twarde są potrzebne, by rozpocząć karierę w IT. Kandydaci podejmują tytaniczną pracę, by szlifować swoje umiejętności, ale wciąż nie mogą znaleźć zatrudnienia. Dlaczego? Ponieważ szkolą się z niewłaściwych technologii. Z kolei rekruterzy bezskutecznie szukają juniora (osoby początkującej w branży IT), twierdząc, że żaden nie spełnia ich oczekiwań.

Soft skills w branży IT

Podobnie jak w przypadku kompetencji twardych, wizja pożądanych soft skills odbiega od realnych wymagań rynku. Poszukuje się przede wszystkim juniorów, którzy mają wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne – potrafią pracować w zespole i jasno komunikować swoje potrzeby. O wynikach rekrutacji na stanowiska juniorskie bardzo często decyduje nie wiedza techniczna, a to, jak kandydat radzi sobie w kontakcie bezpośrednim. Kandydat bez portfolio i doświadczenia komercyjnego musi „sprzedać się” właśnie jako świetny członek zespołu. Rekruterzy zgodnie twierdzą (90,5%), że oczekują od przyszłych pracowników przede wszystkim umiejętności pracy zespołowej. Natomiast kandydaci w większości uważają, że oczekuje się od nich umiejętności rozwiązywania problemów (79,9%).

Jakich kompetencji potrzebują zatem specjaliści z branży IT, aby piąć się po szczebelkach kariery?

Przede wszystkim będą to: rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, komunikacja, samodoskonalenie czy zdolność do adaptacji. Natomiast na stanowiskach, gdzie zarządza się zespołami, także umiejętności przywódcze, negocjacji oraz delegowania zadań. Jak te kompetencje doskonalić? Tu bez wątpienia najlepszym rozwiązaniem jest praktyczny trening.

Nad czym rekruterzy mogą jeszcze popracować?

Autorzy badania odkryli największą przepaść dzielącą rekruterów i specjalistów IT. Pierwsi często po prostu nie rozumieją, na czym polega praca drugich. Bywa więc, że nie potrafią przygotować oferty pracy skrojonej pod dane stanowisko i oczekiwane zarobki. Luki informacyjne dają o sobie znać również podczas pierwszego kontaktu z kandydatem, a także na etapie rozmowy kwalifikacyjnej.

Rekruterzy nie powinni traktować wszystkich specjalistów IT jak jednej grupy o tych samych oczekiwaniach i potrzebach. Pozyskanie doświadczonego pracownika jest trudne, ale o swoje miejsce w branży walczy wielu chętnych do nauki juniorów. Jeśli organizacje teraz nie otworzą się na juniorów, to za kilka lat zabraknie pracowników na zaawansowanym poziomie.

Źródło: SWPS