Ambitny plan inwestycyjny Krynicy Vitamin. Jeden z największych polskich producentów napojów bezalkoholowych, niskoalkoholowych i środków do dezynfekcji, planuje wydać w 2021 roku na inwestycje nawet 40 milionów złotych. Wśród najważniejszych inwestycji jest m.in. przebudowa linii produkcyjnych w zakładzie na Podlasiu oraz rozbudowa części chemiczno-kosmetycznej w Niechcicach. W długim terminie zrealizowane inwestycje przyniosą wzrost mocy produkcyjnych, poprawę jakości oraz rozszerzenie portfolio produktowego Krynicy Vitamin.

Przebudowa zakładu, oczyszczalnia ścieków, hala copackingowa

Krynica Vitamin 2021 rok rozpoczęła od przebudowy linii produkcyjnych w zakładzie w Dziadkowskiem-Folwarku na Podlasiu. Celem inwestycji jest oddzielenie produkcji napojów niskoalkoholowych od tych bezalkoholowych. W związku z realizacją zawartego w IV kw. 2020 r. kontraktu na produkcję napojów typu hard seltzer na rynek amerykański, spółka wykorzystuje obecnie tylko do 60 proc. mocy. Produkcja napojów na bazie sfermentowanego cukru wymaga zastosowania specjalistycznej technologii i reżimu mikrobiologicznego, co wyklucza jednoczesną produkcję innych napojów w tym samym czasie. Zmiana organizacji pracy i przebudowa linii  produkcyjnej uwolni rezerwy.

Ambitny plan inwestycyjny Krynicy Vitamin- linia produkcyjna napojów  w puszkach Krynicy Vitamin
Ambitny plan inwestycyjny Krynicy Vitamin

Prace dobiegają już końca. Pierwszy kwartał traktujemy jako inwestycję, która zaprocentuje w kolejnych kwartałach i latach. Zapotrzebowanie na napoje jest spore. Pełne moce produkcyjne uzyskamy w połowie II kwartału, a w całym roku powinniśmy wyprodukować 500 mln sztuk napojów, wobec 450 mln w 2020 roku. Realizacja tej inwestycji jest kluczowa z punktu widzenia rozwoju Krynicy Vitamin – powiedział Piotr Czachorowski, prezes Zarządu Krynicy Vitamin SA.

Spółka ma ambitny plan inwestycyjny na rok 2021, znacznie przekraczający nakłady roku ubiegłego, które wyniosły 16 mln zł. Jest to duży wysiłek finansowy, ale spółka ma stabilne podstawy i będzie starała się pozyskać częściowo zewnętrzne finansowanie.

– Na przełomie II i III kw. będziemy budować halę copackingową o powierzchni 3 tys. m kw. w zakładzie produkcyjnym w Dziadkowskiem-Folwarku. Koszt inwestycji to ok. 3-4 mln zł.  Ponieważ działamy kompleksowo i dostarczamy gotowe rozwiązania do sklepów, sieci handlowe oczekują od nas, by na palecie napoje były pakowane w kilku smakach w jednej zgrzewce. Większość tych operacji wymaga dzisiaj ręcznego pakowania – dodaje Piotr Czachorowski.

Krynica Vitamin planuje więc zatrudniać do działu konfekcjonowania (ang. copacking) ok. 80-100 osób, korzystając przede wszystkim z pośrednictwa agencji pracy.

Nowy plan inwestycyjny – syropiarnia

Kolejną inwestycją jest nowoczesna syropiarnia. Projekt, obejmujący nowy budynek wraz z instalacją do mieszania składników, pochłonął już 12 mln zł.

Jej uruchamianie potrwa do połowy roku. To technologiczny skok do przodu, umożliwi pełną automatyzację mieszania składników i przygotowania  napojów do rozlania, a całość będzie obsługiwana z pulpitu przez jednego specjalistę. Inwestycja zwiększy nasze możliwości produkcyjne i obniży koszty produkcji – mówi prezes Krynicy Vitamin.

Spółka realizuje szereg projektów proekologicznych. Spółka planuje przeznaczyć ok. 10 mln zł na dokończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków, ale decyzja jest uzależniona od otrzymania pozwoleń administracyjnych. Czas oczekiwania na decyzje organów znacznie wydłużył się z powodu pandemii koronawirusa.

Rozbudowa oczyszczalni już pochłonęła w poprzednich latach 5 mln zł. Chcemy dostosować jej moce do rosnących mocy produkcyjnych zakładu na Podlasiu. Realizujemy szereg innych projektów proekologicznych. Opracowujemy odpowiedź na światowe trendy związane z gospodarką  obiegu zamkniętego, i obniżką śladu węglowego. Ponadto większą automatyzacją i kontrolą procesów technologicznych i logistycznych. Rozpoczęliśmy wdrożenie systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie logistyką i produkcją (WMS/MES/APS). Nieprzerwanie inwestujemy w modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych oraz urządzeń do pakowania – mówi Piotr Czachorowski.

Inwestycja w Niechcicach

Krynica Vitamin inwestuje też w rozbudowę części chemiczno-kosmetycznej. Spółka chciałaby działać usługowo dla innych marek i sieci handlowych, czyli wdrożyć model biznesowy, który sprawdził się w napojach. W III kw. 2020 roku Krynica Vitamin rozpoczęła prace modernizacyjne w Niechcicach pod Piotrkowem Trybunalskim. Spółka Niechcice sp. z o.o., zależna w 100 proc. od Krynicy Vitamin, posiada tam 15-hektarową działkę. Wkrótce powinien zakończyć się remont jednego z budynków i dostosowanie go do produkcji chemiczno-kosmetycznej. Łączna wartość inwestycji wyniesie ok. 3 mln zł.

– Chcemy mieć drugą nogę biznesową. Rozwijamy się organicznie, mamy mocne fundamenty. W zakładzie w Niechcicach jesteśmy na etapie podłączania mediów, ustawiamy park maszynowy, jesteśmy po wstępnych próbach produkcyjnych. Pełne moce w produkcji chemiczno-kosmetycznej planujemy osiągnąć już w II kwartale br. Chcielibyśmy zatrudnić około 80 osób do obsługiwania pięciu linii produkcyjnych, przystosowanych do różnych form opakowań i pojemności. Zaczynamy od środków do dezynfekcji, ale już tworzymy pierwsze receptury kosmetyków, a docelowo wprowadzimy jeszcze suplementy diety – mówi Piotr Czachorowski.

Krynica Vitamin w 2020 roku zarobiła sześciokrotnie więcej, niż w roku poprzednim. Szacunkowy zysk netto za 2020 r. wyniósł 56,6 mln zł, wobec 7,4 mln zł w 2019 roku (wzrost 655 proc. r/r). W całym 2020 r. Krynica Vitamin wypracowała 446 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 50 proc. r/r). Co było najwyższym wynikiem w historii Spółki. Sprzedaż przełożyła się na 74 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 575 proc. r/r). Bardzo dobre wyniki są konsekwencją produkcji i okresowo wysokiej sprzedaży płynów do dezynfekcji w drugim kwartale 2020 r. Ponadto wypracowaniem wyższych przychodów z działalności podstawowej w całym ubiegłym roku.

Źródło: Krynica Vitamin