Bezrobocie w kwietniu 2021 r. Kwiecień jest drugim miesiącem z rzędu, gdy liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy zmniejszyła się. Pandemia COVID-19 i wprowadzone w związku z nią ograniczenia, nie wywarły na polskiej gospodarce tak drastycznych zmian jakie zapowiadano wiosną ubiegłego roku.

W zakresie instrumentów nadzorowanych przez resort pracy do końca kwietnia br. powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy przyznały wsparcie dla 7,3 mln miejsc pracy. 

Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w kwietniu br.  wyniosła 1 053,3 tys. osób. W porównaniu do końca marca br.  liczba ta spadła o 25,1 tys. osób, czyli o 2,3%.

Bezrobocie w kwietniu 2021 r. - dwóch mężczyzn i dwie kobiety stoją na korytarzu i rozmawiają
Bezrobocie w kwietniu 2021 r.

Bezrobocie nie takie straszne

Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w kwietniu br. 6,3%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 punktu proc.

Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim (3,7%), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (10,1%).

W kwietniu br. według wstępnych danych  pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 107,4 tys. wolnych miejsc pracy. Ponadto miejsc aktywizacji zawodowej tj. o 10,5 tys. (8,9%) mniej niż w marcu br. i o 49,2 tys. (84,4%) więcej niż w kwietniu 2020 r.

W marcu br. roku Polska trzeci miesiąc z rzędu była krajem o najniższej w Unii Europejskiej  stopie bezrobocia. Liczonej według definicji przyjętej przez Eurostat. W marcu br., podobnie jak w styczniu i lutym br., tzw. zharmonizowana miesięczna stopa bezrobocia wyrównana sezonowo wyniosła w Polsce 3,1%. Podczas, gdy w UE(27) wyniosła 7,3%, a w strefie euro – 8,1%.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Pensje „pod stołem” otrzymuje 1.4 mln pracowników w Polsce

Pensje „pod stołem” otrzymuje 1.4 mln pracowników w Polsce. Wypłacanie części wynagrodzeń „pod stołem” w polskiej gospodarce jest zjawiskiem rozpowszechnionym na dużą skalę. Dotyczy co ósmego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Poza oficjalną ewidencją wypłacane jest około 6 proc. sumy wynagrodzeń ze stosunku pracy w gospodarce, co w 2018 r. stanowiło równowartość 1,6 proc. PKB. Takie wnioski płynął z raportu „Skala płacenia pod stołem w Polsce” przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny.

Płacenie „pod stołem” to sytuacja, w której wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę jest wypłacane w dwóch częściach: oficjalnej, zgodnej z podpisaną umową, oraz nieoficjalnej – wypłacanej w gotówce i niepodlegającej ewidencji. Wypłatą pod stołem nazywamy tę drugą – nieoficjalną – część wynagrodzenia.