Bezrobocie w czerwcu 2020 r. wciąż rosło. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w czerwcu 6,1% – o 0,1 p. proc. więcej niż w maju. Wg danych GUS bezrobocie w czerwcu wciąż wzrastało, jednak znacznie wolniej niż w kwietniu i maju. W niektórych województwach stopa bezrobocia nawet spadła.

  • Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w czerwcu 6,1% – o 0,1 p. proc. więcej niż w maju.

Stosunkowo wolny przyrost bezrobocia, w powiązaniu z innymi informacjami płynącymi z rynku pracy oraz gospodarki, to pozytywny sygnał dla pracowników.

Bezrobocie w czerwcu 2020 r. wciąż rosło - mężczyzna siedzi na parapecie, trzymając się za głowę.
Bezrobocie w czerwcu 2020 r. wciąż rosło

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w czerwcu 1026,5 tys. Co stanowi wzrost o 14,8 tys. w stosunku do maja oraz o 149,4 tys. w stosunku do czerwca 2019 r. Oznacza to, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w czerwcu 6,1% – o 0,1 p. proc. więcej niż w maju. W analogicznym miesiącu 2019 r. wskaźnik ten wynosił 5,3%. Dynamika miesięcznego wzrostu jest znacznie niższa niż w kwietniu oraz maju br. Co oznacza, że sytuacja na rynku pracy stabilizuje się.

Dobrą wiadomością jest to, że w województwach zachodniopomorskim oraz warmińsko-mazurskim bezrobocie spadło. Co można wiązać z popytem na pracowników w związku z sezonem urlopowym.

Powiew optymizmu

Z danych GUS wynika, że w czerwcu aż o 23% wzrosła liczba zgłoszonych ogłoszeń o pracę. Dynamiczną tendencję wzrostową widać również wśród ogłoszeń umieszczanych na popularnych portalach pośrednictwa pracy. Zgłoszonych ogłoszeń było jednak o ok. 10% mniej niż przed rokiem, co jest jednym ze wskaźników, które pokazują, że sytuacja pracodawców wciąż znajduje się poniżej potencjału sprzed pandemii.

Stosunkowo dobre dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego korelują z zaskakująco pozytywnymi informacjami dotyczącymi zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Dane za czerwiec pokazały wzrost tego wskaźnika o 12 tys. osób.

Pozytywne wskaźniki dotyczące rynku pracy płyną także z cyklicznego badania Polskiego Instytut Ekonomicznego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju. W siódmej fali tego badania widać niewielką liczbę firm, które chcą zmniejszać zatrudnienie (5%). Ponadto rosnącą liczbę pracowników, którzy swoje zatrudnienie postrzegają jako stabilne.

Na poprawę na rynku pracy w kolejnych miesiącach oddziaływać będą pozytywne sygnały płynące z gospodarki. Odbudowująca się produkcja przemysłowa oraz handel detaliczny stanowią dobry prognostyk. Potwierdzają to także lipcowe badania GUS w zakresie koniunktury w przedsiębiorstwach oraz wśród konsumentów.

Źródło: gov.pl