Home Innowacje Prywatna chmura OVH w warszawskim centrum danych

Prywatna chmura OVH w warszawskim centrum danych

Moc, elastyczność, wydzielona przestrzeń oraz wysoka dostępność i technologie Software-Defined – dostępne w jednym rozwiązaniu.

OVH Private Cloud SDDC (Software-Defined Data Center) – jedno z wiodących rozwiązań globalnego dostawcy cloud – jest już dostępne w ofercie polskiego centrum danych OVH.

Chmura prywatna jest kolejną po chmurze publicznej usługą cloud uruchomioną w Warszawie. Oferuje skalowalność i elastyczność usługi chmurowej, przy wykorzystaniu dedykowanej klientowi infrastruktury sprzętowej. Wirtualizacja infrastruktury jest realizowana za pomocą technologii VMware i jest w pełni zarządzana przez OVH, co oznacza nieograniczone możliwości tworzenia wirtualnych maszyn z poziomu interfejsu vSphere.

Software-Defined Data Center to centrum danych w pełni definiowane programowo. W tym modelu warstwy środowiska są projektowane, uruchamiane i kontrolowane przez specjalny system, który zarządza każdym elementem składowym centrum (w tym także serwerami, pamięcią i siecią). Software-Defined Data Center ułatwia wdrożenie usługowego modelu dostarczania zasobów IT oraz zwiększa efektywność i zwinność biznesową poprzez:

– uwolnienie od konkretnego sprzętu, pozostawiając go w sferze abstrakcji;

– skupienie się na pracy w infrastrukturze, a nie nad nią;

– umożliwienie dodawania zasobów na bieżąco i w sposób transparentny;

– upraszczanie budowania chmury oraz złożonych środowisk IT.

Zaletą korzystania z modelu SDDC jest eliminacja silosów, a także ułatwienie firmom wdrażania wirtualizacji oraz infrastruktur, w ramach których wszystkie zasoby są odseparowane i centralnie organizowane.

OVH Private Cloud SDDC, dostępne z systemem vSphere 6.5 oraz z nowym portfolio konfiguracji sprzętowych, jest zarazem najnowszą wersją nagradzanego rozwiązania. Jego premiera w warszawskim centrum to następny etap realizacji planu inwestycyjnego grupy – powiedział Robert Paszkiewicz, dyrektor sprzedaży OVH Polska. – Warszawskie centrum danych OVH powstało, aby wzmocnić pozycję OVH na rynkach Europy Środkowej. W polskiej lokalizacji są gromadzone i przetwarzane dane klientów z całego świata, a nasz region jest postrzegany jako strategiczny dla rozwoju usług chmurowych.

OVH, będąc długoletnim partnerem VMware, utrzymuje ponad 200 000 wirtualnych maszyn VMware swoich klientów korzystających z VMware vSphere Private Cloud. Dzięki współpracy obu firm w 2016 roku OVH wprowadziło na rynek rozwiązanie SDDC As a Service (centrum danych definiowane programowo w modelu usługi). SDDC jest przełomową innowacją, oferującą szerokie spektrum zarządzania infrastrukturą jak:

  • data center extension;
  • data center replacement;
  • data center recovery.

Znaczące zainteresowanie polskich klientów, już korzystających z SDDC w centrach danych OVH we Francji i Kanadzie, świadczy o konkretnej potrzebie biznesu na usługi o wysokiej wartości dodanej i prezentujących najkorzystniejszą relację jakości do ceny. Oferta warszawskiego centrum danych jest odpowiedzią na oczekiwania użytkowników z tej części regionu. OVH udostępni ponadto technologie VMware na w pełni zarządzanej infrastrukturze pozwalającej na generowanie oszczędności oraz na optymalizację kosztów posiadania (TCO) firmom planujących wirtualizację zasobów lub migrację do chmury.