Priorytety współczesnego biznesu – zaufanie, bezpieczeństwo, innowacje. Blisko 57 tysięcy nowych profesjonalistów chmurowych. Oto efekt 10 miesięcy szkoleń, w których udział wzięli eksperci IT, partnerzy i klienci Microsoft. Microsoft Envision Forum 2021 stał się okazją do podsumowania dotychczasowego rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej. Ponadto przedstawienia priorytetów biznesu i dobrych praktyk w czasie cyfrowego przyspieszenia. Dyskusje klientów, partnerów i specjalistów rynkowych toczyły się wokół trzech kluczowych zagadnień: zaufania, bezpieczeństwa i innowacji, które są fundamentem cyfrowej transformacji gospodarki i udanego rozwoju.

Transformacja biznesu w parze z umiejętnościami

Jak wskazuje najnowsze badanie przeprowadzone na zlecenie Instytutu Humanites w partnerstwie z Polskim Funduszem Rozwoju, Operatorem Chmury Krajowej, Blue Media, Platformą Przemysłu Przyszłości i Microsoft, 91 proc. rodzimych przedsiębiorców jest przekonana, że cyfryzacja stała się wymogiem współczesnego świata. Aż 78 proc. organizacji z sektora średnich i dużych przedsiębiorstw jest w trakcie transformacji cyfrowej. 36 proc. z nich jest na zaawansowanym etapie zmian. Cyfryzacja gospodarki postępuje. Inwestycje, takie jak ogłoszony przez Microsoft w maju 2020 r. kompleksowy plan inwestycji w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej spowodują jeszcze większe przyspieszenie procesów transformacyjnych. Zwłaszcza wśród przedsiębiorstw działających na rynkach regulowanych i w sektorze publicznym. Lokalne centra przetwarzania danych zapewni najwyższe standardy bezpieczeństwa i zgodność z regulacjami.

Priorytety współczesnego biznesu – zaufanie, bezpieczeństwo, innowacje
Priorytety współczesnego biznesu – zaufanie, bezpieczeństwo, innowacje

Podnoszenie cyfrowych kompetencji Polaków stało się jedną z najważniejszych aktywności, jakie firma podjęła od czasu ogłoszenia inwestycji. Aby w pełni móc czerpać korzyści z zaawansowanych rozwiązań technologicznych, niezbędne są szkolenia. Pozwolą one polskim przedsiębiorcom, pracownikom i studentom efektywnie pracować z chmurą obliczeniową.

Na pierwszym miejscu bezpieczeństwo

W świecie, który jest coraz bardziej scyfryzowany, bezpieczeństwo wykorzystywanych narzędzi i systemów informatycznych odgrywa kluczową rolę. Jak wskazuje Microsoft Defense Report, poziom cyberzagrożeń wciąż wzrasta. Świadomość ta wymusza na dostawcach technologii potrzebę ciągłego wzmacniania oferowanych narzędzi i usług. Aby zapewnić użytkownikom zaufanie do produktów, które stały się tak ważną częścią ich codziennego życia.

Strategię opartą na cyfryzacji od kilku lat realizuje również PKO Bank Polski. Największa w Europie Środkowo-Wschodniej instytucja finansowa, a zarazem jedna z największych firm technologicznych w naszym kraju. Buduje przewagi konkurencyjne oparte na systematycznie rozbudowywanym potencjale technologicznym, który wykracza poza tradycyjny obszar finansów.

Bank poszukiwał rozwiązania, które wesprze procesy biznesowe i zmianę kultury całej organizacji oraz stanie się dla pracowników intuicyjnym narzędziem do efektywnej pracy w trybie zdalnym. Ponadto gwarantującym bezkompromisowe bezpieczeństwo. W projekt wdrożenia Microsoft Teams w PKO Banku Polskim były zaangażowane zespoły banku, Microsoft i firmy Accenture, partnera wdrożeniowego.

Biznes to współpraca oparta na zaufaniu

Myślą przewodnią tegorocznej edycji konferencji Microsoft Envision Forum było to, że innowacje powstają właśnie w oparciu o zaufanie. Jest ono kluczową wartością w relacjach biznesowych, komunikacji wewnętrznej i zarządzaniu zespołem. Jak i w kontekście technologii gwarantujących bezpieczeństwo i powodzenie transformacji.

Zmiana w oparciu o technologie dotyka także te sektory, które na pierwszy rzut nie otwierają peletonu cyfryzujących się sprinterów. Cyfrowa transformacja jest wpisana w strategię rozwoju firmy Budimex S.A. Wytycza ona szlak zmiany biznesu przy udziale innowacji w sektorze budowlanym. Obecnie przedsiębiorstwo realizuje ok 300 budów, zatrudniając przy tym ponad 5000 pracowników rozproszonych po całym kraju.

Digitalizacja i cyfryzacja odgrywają coraz ważniejszą rolę w budownictwie. Czasy, kiedy kierownik budowy używał miarki bądź posługiwał się wielkoformatowymi wydrukami rysunków technicznych powoli odchodzą do przeszłości. Teraz kierownicy budów używają dronów, skanerów 3d oraz stosują technologię BIM, która pozwala zobaczyć projekt techniczny w skali trójwymiarowej.

Innowacyjność to kierunek, jaki przyświeca również spółce Beesafe i daje jej przewagę na wymagającym rynku ubezpieczeń. Beesafe to pierwsza firma z branży ubezpieczeniowej w Polsce, która do wyliczenia składki OC i AC potrzebuje odpowiedzi jedynie na dwa pytania.

„Chyba nikomu w Polsce nie udało się wystartować z kalkulatorem OC i AC i po niespełna dwóch miesiącach od debiutu ustalić zupełnie nowe zasady gry w branży. Wspólnie z Vienna Insurance Group i Compensa w zaledwie kilka miesięcy zbudowaliśmy Beesafe. Byliśmy w stanie to zrobić dzięki technologii. Skutecznie łącząc ze sobą dostęp do dwóch baz danych dla ubezpieczycieli. Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Zastosowaliśmy też zaawansowane algorytmy, pozwalające na identyfikację samochodu, a technologicznym sercem naszego projektu została chmura Microsoft. Wszystko dzieje się online przez przeglądarkę smartfona lub laptopa. A nasi klienci, aby się ubezpieczyć, nie muszą wychodzić z domu” – powiedział Rafał Mosionek, CEO Beesafe.

Źródło: Microsoft