Home Innowacje Polscy producenci gier komputerowych wyznaczają światowe trendy

Polscy producenci gier komputerowych wyznaczają światowe trendy

Wartość polskiego rynku ICT szacowana jest na 80 mld zł. Sektor ten wytwarza prawie 8 proc. PKB, niemal 8 proc. eksportu, a także zapewnia 3 proc. miejsc pracy. Ma również największy potencjał w tym regionie Europy. Ministerstwo Gospodarki konsekwentnie wspiera przedsiębiorców działających w tej branży.

W rozwoju innowacyjnych technologicznie gałęzi gospodarki szczególną rolę pełni branża gier komputerowych. Najwięksi polscy producenci to firmy o uznanej marce a ich produkty z powodzeniem konkurują na światowych rynkach. Według raportu Global Games Market Report polski rynek gier video, na tle innych państw regionu ustępuję wartością tylko rynkowi Federacji Rosyjskiej który w 2014 r. osiągnął wartość 1,14 mld dolarów. W chwili obecnej w Polsce według szacunków jest w sumie aż 13,4 milionów graczy.

Wsparciu sektora dedykowany był m.in. realizowany przez MG w 2013 r. program promocji gier wideo w Niemczech oraz USA. Był on kontynuowany w 2014 r. dodatkowo w dwóch krajach: Chinach i Francji. Oba programy stanowiły element Projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki pn: „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” realizowanego w ramach PO IG, poddziałanie 6.5.1. Na realizację programów wsparcia wydatkowano nieco ponad 3 mln zł. W 2013 r. z programu w ramach Komponentu A (bezpośredni udział w targach i misjach) skorzystało 39 firm, a w 2014 r. 32 firmy z branży gier wideo (promocja pośrednia na tzw. stoiskach narodowych).

Przedsiębiorcy rozwijający swoją działalność w tym sektorze mogli również skorzystać ze wsparcia w ramach realizowanego przez MG we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektu „Polski Most Krzemowy”. Celem projektu jest wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Projekt „będzie miał swoją kontynuację w projekcie „Polskie Mosty Technologiczne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie zostanie skierowane, do mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających potencjał do szybkiego wzrostu (high growth SME’s).

Przedsiębiorcy z sektora gier komputerowych mogą również uzyskać wsparcie w ramach projektu pn. Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. realizowanego w ramach działania 3.2 PO IG. Działalność KFK polega na inwestowaniu w fundusze venture capital, które zasilają kapitałowo małe i średnie przedsiębiorstwa, szczególnie spółki innowacyjne o wysokim potencjale rozwoju poszukujące kapitału dla swoich projektów.

źródło: Ministerstwo Gospodarki