Innowacje napędzają firmy. Ponad 5 tys. wniosków o unijne dofinansowanie. Aż 565 wniosków na kwotę prawie 162,3 mln zł złożyli przedsiębiorcy w zakończonym właśnie ostatnim naborze do programu „Bony na innowacje dla MŚP”. To seria konkursów prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od sierpnia 2015 r. i cieszących się dużym zainteresowaniem mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. W tym czasie – we wszystkich pięciu naborach – złożyli oni łącznie prawie 5,15 tys. wniosków na kwotę ponad 1,373 mld zł. Projekt jest finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Program otwiera drzwi do rozwoju firmom, które mają innowacyjne pomysły, ale nie mają funduszy  na ich realizację. Ci, którzy zakwalifikują się do konkursu dostają konkretną pomoc i mogą wdrożyć swoje pomysły. To szansa dla nich i dla całej gospodarki. Im bardziej innowacyjny biznes, tym większe możliwości rozwoju naszego społeczeństwa.

Innowacje napędzają firmy. Ponad 5 tys. wniosków o unijne dofinansowanie - dwóch mężczyzn obsługuje robota stojącego na biurku.
Innowacje napędzają firmy. Ponad 5 tys. wniosków o unijne dofinansowanie

Bony na innowacje dla MŚP

Program „Bony na innowacje dla MŚP” jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich – usługowy – umożliwia opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub projektu wzorniczego poprzez zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Pomyślne ukończenie tego etapu daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wdrożenie pomysłu na innowację technologiczną. W ramach drugiego etapu – inwestycyjnego. Równolegle trwały konkursy na dofinansowanie projektów, które realizują rządowy program Dostępność Plus. W tym wypadku szanse na dofinansowanie mają innowacje produktowe, które ułatwią codzienne funkcjonowanie osób z różnymi rodzajami ograniczeń, w tym np. seniorów, osób niepełnosprawnych, dużych rodzin.

W sektorze MŚP jest duży potencjał, do którego wydobycia często potrzebne są fundusze. Według ostatniej edycji raportu opracowanego przez PARP („Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”) już co piąte polskie przedsiębiorstwo wdraża innowacje.

Innowacje na topie

W ostatniej rundzie naboru do pierwszego etapu usługowego konkursu ogólnego oraz komponentu Dostępność Plus, przedsiębiorcy złożyli aż 534 projekty. Tak duże ogólne zainteresowanie czyni konkurs jednym z najbardziej przystępnych źródeł finansowania innowacji. Od marca ubiegłego roku, czyli od początku trwania epidemii koronawirusa przedsiębiorcy złożyli 1 562 wniosków o wsparcie z funduszy unijnych. To średnio ponad 156 projektów miesięcznie. Przed pandemią było ich 1,5 razy mniej.

Od początku trwania projektu, czyli od sierpnia 2015 r., firmy złożyły w sumie 5 142 tys. wniosków na kwotę ponad 1,373 mld zł. Już popłynęło do nich wsparcie w wysokości ok. 266 mln zł. Ponadto kolejne firmy już czekają ponieważ proces oceny wniosków trwa na bieżąco. Przede wszystkim największym zainteresowaniem konkurs cieszy się wśród firm z branż (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD): przetwórstwo przemysłowe; działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; informacja i komunikacja; handel hurtowy i detaliczny; budownictwo.

Łączny budżet czterech konkursów (usługowy: ogólny, Dostępność Plus; inwestycyjny: ogólny, Dostępność Plus) w ostatnim naborze (lata 2019-2020) wynosił 160 mln zł. Łącznie we wszystkich naborach od 2015 r. do 2020 r. to blisko 0,5 mld zł (487,43 mln zł).

Mały wkład własny, duże możliwości

W konkursie usługowym przedsiębiorcy musieli wnieść wkład własny w wysokości zaledwie 15 proc. kosztów projektu. Maksymalne wsparcie na jakie mogą liczyć to natomiast 340 tys. zł. Całkowita wartość projektu, nie może przekroczyć 400 tys. zł. W konkursach inwestycyjnych wymagany jest większy wkład własny. Co najmniej 30 proc. wartości projektu w zależności od wielkości firmy oraz miejsca wdrożenia innowacji. Ponadto przedsiębiorcy mogą liczyć na większe dofinansowanie – maksymalnie 560 tys. zł. Na tym etapie całkowity koszt projektu musi się zamknąć w kwocie 800 tys. zł.

Źródło: PARP