Home Unia Europejska Wznowienie naboru wniosków

Wznowienie naboru wniosków

Departament Instrumentów Wsparcia uprzejmie informuje, iż z dniem 27 kwietnia 2015 r. wznawia nabór wniosków o dofinansowanie kosztów realizacji niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej na 2015 rok, w ramach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej (Dz. U. 2014, poz. 1569).

źródło: Ministerstwo Gospodarki