Home Unia Europejska Szkolenie: Zasady rozliczania wniosku Beneficjenta o płatność w ramach poddziałania 6.5.2 Programu...

Szkolenie: Zasady rozliczania wniosku Beneficjenta o płatność w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”

Ministerstwo Gospodarki, Departament Wdrażania Programów Operacyjnych zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w dniu 10 października 2014  r. (piątek) w godz. 10.00 – 16.00 w Hotelu JM Warsaw Center, ul. Grzybowska 45 w Warszawie dotyczącym poddziałania 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”, Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka.

Na spotkaniu będzie można uzyskać informacje na temat:

  1. Rozliczania dofinansowania, w tym wymogów dotyczących wniosku Beneficjenta
    o płatność oraz obowiązujących dokumentów dla Beneficjentów.
  2. Wymogów formalnych dotyczących dokumentów księgowych.
  3. Kwalifikowalności kosztów w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG – branżowych programów promocji.
  4. Najczęściej popełnianych błędów we wnioskach Beneficjenta o płatność.
  5. Promocji Projektu.
  6. Monitoringu i kontroli dokumentacji związanej z realizacją Projektu

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Departamentu Instrumentów Wsparcia oraz pracowników Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych, pełniącego funkcję Instytucji Wdrażającej dla poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu (przedstawicieli Beneficjentów lub Organizatorów) prosimy o przesłanie zgłoszenia na specjalnym formularzu do dnia 30 września 2014 roku.

Program szkolenia i formularz zgłoszenia znajdują się na stronie Ministerstwa Gospodarki.

źródło: Ministerstwo Gospodarki