Home Unia Europejska Startuje darmowy i otwarty kurs internetowy Europejskiego Komitetu Regionów

Startuje darmowy i otwarty kurs internetowy Europejskiego Komitetu Regionów

Kurs dostępny będzie w formule MOOC (darmowe, masowe i otwarte kursy internetowe) w języku angielskim.

Jak wyjaśniono w komunikacie Komitetu Regionów (KR), podczas kursu przedstawione zostaną informacje na temat obecnych i przyszłych kierunków polityki i programów UE, a także praktyczne narzędzia i przykłady dostępnych możliwości finansowania na szczeblu lokalnym i regionalnym.

„Kurs jest darmowy i otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych Unią Europejską i sprawami lokalnymi i regionalnymi (…) Zostanie udostępniony na Iversity, platformie uczenia się online, i będzie obejmować filmy wideo, noty faktograficzne, diagramy oraz transmitowane w internecie debaty na żywo wraz z sesją pytań i odpowiedzi ze strony kursantów” – poinformowano na stronie internetowej KR.

Podkreślono przy tym, że uczestnicy kursu będą mieli możliwość kontaktowania się ze sobą za pośrednictwem swych notatników szkoleniowych na platformie kursu.

„W ciągu pierwszych sześciu tygodni kursu (15 stycznia – 23 lutego 2018 r.) uczestnicy będą koncentrować się na jednym konkretnym zagadnieniu na tydzień i oceniać postępy w nauce za pomocą odrabianych zadań oraz cotygodniowego quizu. Kurs wymagać będzie ok. 1,5 godz. nauki tygodniowo. Materiały szkoleniowe będą dostępne na stronie internetowej przez cały rok” – zaznaczono.

Komitet Regionów jest pierwszą instytucją UE, która jak dotąd opracowała i zorganizowała dwa kursy MOOC. We wcześniejszych latach były to kursy: „Europejskie regiony, instytucje UE i kształtowanie polityki” (2015 r.) oraz „Budżet UE oraz finansowanie regionów i miast” (2016 r.) z udziałem ponad 15 tys. osób na całym świecie.

 

 

Źródło: www.kurier.pap.pl