Rząd dostosowuje przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Resort finansów przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Zmienione przepisy mają pozwolić na prawidłowe wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Chodzi o dyrektywę w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (2015/849). Prawidłowość implementacji unijnych przepisów do polskiego porządku prawnego jest obecnie przedmiotem postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską. Projekt … Czytaj dalej Rząd dostosowuje przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy