Home Unia Europejska Publiczne konsultacje dotyczące CSR

Publiczne konsultacje dotyczące CSR

Komisja Europejska prowadzi publiczne konsultacje na temat roli strategii w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) na lata 2011-2014. Uwagi można zgłaszać do 15 sierpnia 2014 r. 

W 2011 roku Komisja Europejska ogłosiła odnowioną strategię na lata 2011-2014 w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Zgodnie z nią, CSR stał się cennym narzędziem do poprawy konkurencyjności firm. Wspieranie odpowiedzialności społecznej i ekologicznej przynosi również korzyści w postaci redukcji kosztów, poprawy relacji z klientami, bardziej efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz wzrostu innowacyjności.

Uwagi zgłoszone w procesie konsultacji znajda się w raporcie, który zostanie zaprezentowany w lutym 2015 r. podczas Forum Interesariuszy. Raport oraz uwagi Forum Interesariuszy będą stanowić podstawę do stworzenia nowej strategii Komisji Europejskiej w zakresie CSR po 2014 r.

Żródło: Ministerstwo Gospodarki