Home Unia Europejska Projekty PO IŚ 2007-2013

Projekty PO IŚ 2007-2013

Projekt Avrio Media Sp. z o.o. z Kostrzynia Wielkopolskiego dotyczący budowy sieci gazowej w gminie Golina to jeden z projektów wspartych funduszami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wartość całego projektu to ponad 11 mln zł, a dofinansowanie to ponad 4 mln zł. Głównym jego celem było wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Kraśnica Kolonia, Węglew, Węglew Kolonia i Golina. W ramach projektu powstało ponad 30 km sieci, 116 przyłączy gazowych, w tym do 7 obiektów użyteczności publicznej w gminie oraz 2 bloków. Dzięki temu zgazyfikowana została część gminy.

Projekt wpisał się zarówno w „Strategię rozwoju gminy Golina na lata 2003-2011” jak i inne dokumenty strategiczne: Narodową Strategię Rozwoju czy Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r., która przewiduje zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa poprzez zwiększenia liczby gospodarstw rolnych korzystających z sieci gazowej.

źródło: Ministerstwo Gospodarki