Home Motoryzacja Postaw na transport, który rozwija gospodarkę

Postaw na transport, który rozwija gospodarkę

Corocznie od 2002, w dniach 16-22 września, obchodzony jest Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT). To największe wydarzenie poświęcone lokalnej promocji ekologicznego transportu Punktem kulminacyjnym jest Dzień Bez Samochodu, przypadający tradycyjnie na 22 września. W czasie ETZT władze lokalne zachęcają mieszkańców do wsparcia zrównoważonych strategii transportu. Hasłem przewodnim tegorocznej kampanii jest „Inteligentny transport. Silna gospodarka”.

 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu organizowany jest regularnie od 2002 roku z inicjatywy Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej ds. Środowiska oraz Mobilności i Transportu. W Polsce akcję aktywnie wspierają m.in. Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. W lipcu br. minister infrastruktury i budownictwa, Andrzej Adamczyk wraz z ministrem środowiska, prof. Janem Szyszko wystosowali do władz lokalnych wspólny list zachęcający samorządy do włączenia się w tę inicjatywę.

Zbliżający się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu jest świetną okazją do dyskusji na tematy związane z jakością powietrza, ograniczaniem emisji spalin, a także do testowania i wdrażania nowych technologii. Aktywnie zachęcamy i wspieramy władze lokalne w promowaniu rozwiązań transportowych, które korzystnie wpływają na środowisko naturalne oraz na jakość życia i zdrowia ludzi – mówi minister środowiska, prof. Jan Szyszko.

Inteligentny transport. Silna gospodarka.

Nadrzędnym celem każdej edycji ETZT jest zachęcanie władz lokalnych do wprowadzania i promowania zrównoważonych środków transportu oraz zapraszanie ludzi do wypróbowania alternatyw dla korzystania z samochodu. Zamierzeniem inicjatywy jest bowiem propagowanie zachowań i wyborów ekologicznych, sprzyjających środowisku i zdrowiu. Tydzień kończy się Dniem Bez Samochodu, podczas którego po specjalnie wydzielonych częściach miast, zwykle w centrum, mogą poruszać się wyłącznie piesi, rowerzyści oraz transport publiczny. Zazwyczaj w tych rejonach skupione są także wszelkiego rodzaju atrakcje dla lokalnych społeczności, dedykowane akcje i happeningi promujące ideę zrównoważonego transportu.

Hasło przewodnie tegorocznego ETZT to „Inteligentny transport. Silna gospodarka”. Ma ono uświadamiać nam, że indywidualne wybory każdego obywatela co do wyboru środka transportu mają rzeczywiste, ekonomiczne przełożenie na gospodarkę całego kraju. Poza oczywistymi korzyściami w skali mikro, na poziomie domowych budżetów, obserwujemy szereg korzyści w skali makro. Opublikowane przez Komisję Europejską badania pokazują, że obroty handlowe w miejscach, gdzie obserwowana jest przewaga ruchu pieszych i rowerów, mogą wzrastać nawet o 40%. Inwestowanie w infrastrukturę wspierającą transport publiczny i rowerowy oraz redukowanie natężenia ruchu samochodów może więc przynosić realne korzyści dla lokalnych samorządów i przedsiębiorców– komentuje minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

 

źródło: Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu