Home Unia Europejska Polski Most Krzemowy. Nabór do trzeciego etapu.

Polski Most Krzemowy. Nabór do trzeciego etapu.

18 sierpnia 2014r. rozpoczyna się  nabór wniosków do udziału w  trzecim etapie projektu Polski Most Krzemowy, który zakończy się 5 września 2014r.(w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00).

Polski Most Krzemowy jest projektem systemowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki i tym samym przyspieszenie ich rozwoju (akcelerację).

 

Korzyści z uczestnictwa w Projekcie:

  1. Udział w szkoleniu na temat specyfiki prowadzenia działalności i podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych (Pierwszy Etap);
  2. Możliwość opracowania strategii marketingowej firmy na rynek amerykański we współpracy z ekspertami z Doliny Krzemowej (Drugi Etap);
  3. W Dolinie Krzemowej: konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z wybranymi przez siebie specjalistami, udział w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i partnerów oraz spotkaniach B2B i B2C (Trzeci Etap);
  4. Finansowanie w formie pomocy de minimis
źródło: PARP