Home Unia Europejska Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne.

Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne.

1000 MSP może rozwinąć swoją firmę korzystając z dostosowanego przez instytucje finansowe kredytu lub leasingu – od lipca nowa usługa pilotażowa PARP
W ramach projektu systemowego PARP Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne, mikro- i mali przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z bezpłatnej usługi doradczo-szkoleniowej, która pomoże w uzyskaniu finansowania zwrotnego oraz w zarządzaniu firmą z wykorzystaniem tego finansowania. Przedsiębiorcy otrzymają kompleksową pomoc przy planowaniu i realizacji przedsięwzięcia gospodarczego – doradztwo powiązane ze skorzystaniem z indywidualnie dobranego kredytu lub leasingu oraz szkolenie.
Z badań prowadzonych przez PARP wynika, że wśród wielu przedsiębiorców z sektora MSP (zwłaszcza mikro- i małych przedsiębiorców) występuje niska świadomość korzyści związanych z korzystaniem z finansowania zwrotnego, mają też obawy przed zadłużaniem się. W związku z tym wielu z nich nie prowadzi aktywnej polityki planowania swojej działalności finansowej. Zmniejsza to szanse ich firm na sukces rynkowy.
W odpowiedzi na to PARP przygotował usługę, której celem jest pomoc mikro- i małym firmom w realizacji przedsięwzięć gospodarczych finansowanych ze środków zwrotnych.
Usługa doradcza skierowana jest do przedsiębiorców, którzy mają pomysł na rozwój swojej firmy, ale brakuje im kapitału na jego realizację, w ostatnich 3 latach nie korzystali z finansowania zewnętrznego, mieli trudności z uzyskaniem kredytu lub leasingu, mają wątpliwości przed zadłużaniem się, potrzebne im profesjonalne wsparcie przed podjęciem takiej decyzji.
PARP zaprosił do współpracy w projekcie instytucje finansowe, które dostosowały wybrane produkty do potrzeb i możliwości MSP. Obecnie w ofercie mamy produkty finansowe ze Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa SK bank, Idea Bank SA, Pekao Leasing Sp.
z o.o., Deutsche Bank Polska SA. Szczegóły produktów oraz informacje dla instytucji finansowych, które chciałyby przystąpić do projektu dostępne są na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pomoc_kredyt_pozyczka_leasing
W wyniku tej współpracy powstało 18 produktów finansowych, m.in. dla start-upów, które są oferowane przedsiębiorcom wraz z doradztwem (do 100 godzin doradztwa w ramach 1 usługi, większość po uzyskaniu finansowania) i szkoleniem (dla 2 przedstawicieli każdego przedsiębiorcy). Skorzystanie z usługi poprawi wiedzę przedsiębiorców w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć z udziałem finansowania zwrotnego, i tym samym pozwoli w przyszłości na samodzielne korzystanie z finansowania zewnętrznego.

Doradztwo będzie realizowane na terenie kilkunastu województw przez grono specjalistów zatrudnionych u 13 (posiadających biura w 20 lokalizacjach) wybranych w drodze konkursu usługodawców. Usługa dostępna od lipca 2014 r. co najmniej do końca marca 2015 r.
Doradca zbada potrzeby firmy, doradzi jak osiągnąć zamierzony cel biznesowy, dobierze najkorzystniejszy kredyt lub leasing, ułatwi załatwianie formalności z instytucją finansową pomoże w realizacji przedsięwzięcia i zarządzaniu finansami firmy przez ok.6 miesięcy.
Usługi doradczo-szkoleniowe będą udzielane przez 13 wyspecjalizowanych w tej dziedzinie podmiotów, na podstawie umów podpisanych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie ze standardem świadczenia tych usług. Zawarte w ww. dokumentach zasady to gwarancja jednakowej jakości usług we wszystkich ośrodkach na terenie Polski, która da przedsiębiorcom pewność współpracy z wiarygodnym i sprawdzonym partnerem biznesowym.
Jednym z celów projektu jest niwelowanie barier, zarówno ze strony przedsiębiorców jak i instytucji finansowych, we wzajemnej współpracy. Chcemy przekonać mikro- i małych przedsiębiorców do tego, że na dobrze zaplanowane przedsięwzięcie warto wziąć kredyt/leasing.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.