Home Unia Europejska Parlament przedstawi wizję przyszłości po Brexicie

Parlament przedstawi wizję przyszłości po Brexicie

Rezolucja określająca stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie możliwych ram dla przyszłych stosunków UE-UK po Brexicie będzie przedmiotem debaty we wtorek i zostanie poddana pod głosowanie w środę. Głosowanie poprzedza szczyt UE-27 w Brukseli, który odbędzie się w dniach 22-23 marca.

Projekt rezolucji, przygotowany przez Grupę ds. Brexitu w Parlamencie Europejskim i zatwierdzony przez Konferencję Przewodniczących (Przewodniczący PE i przywódcy grup politycznych), sugeruje, że układ o stowarzyszeniu między UE a Wielką Brytanią mógłby stanowić odpowiednie ramy dla przyszłych stosunków.

W projekcie podkreślono również, że UE posiada wiążące wspólne zasady, wspólne instytucje oraz wspólne mechanizmy nadzoru, egzekwowania prawa i orzekania, w celu wyjaśnienia, że nawet ściśle powiązane państwa trzecie o identycznym prawodawstwie nie mogą korzystać z podobnych korzyści lub dostępu do rynku jak państwa członkowskie UE.

Oczekuje się, że szefowie państw i rządów UE zatwierdzą wytyczne Rady dotyczące negocjacji w sprawie przyszłych stosunków Zjednoczonego Królestwa z UE na marcowym posiedzeniu. Posłowie omówią również inne punkty porządku obrad szczytu, takie jak zatrudnienie i konkurencyjność, opodatkowanie i stosunki zewnętrzne UE.

 

Źródło: Parlament Europejski