Home Unia Europejska Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło ogólnopolski konkurs „Polska Pięknieje – 7 Cudów...

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło ogólnopolski konkurs „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju już po raz ósmy ogłosiło ogólnopolski konkurs  „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”.

W konkursie zostaną nagrodzone najlepsze przedsięwzięcia dotyczące turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej, rozwiązań cyfrowych, kultury i sztuki, edukacji oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Zachęcamy do przesłania zgłoszenia zwłaszcza, że w konkursie pojawiły się nowe kategorie, tj. turystyka mobilna i wirtualna, kultura i sztuka, miejsce przyjazne rodzinie oraz edukacja.

W VIII edycji konkursu przyznane zostaną nagrody w następujących kategoriach:

 • Rewitalizacja– wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych
  i nadanie im nowych funkcji,
 • Obiekt turystyczny– np. muzeum, hotel, zamek, pałac, zajazd, centrum kongresowe, skansen, obiekt sakralny itp.,
 • Turystyka mobilna i wirtualna– usługi turystyczne wykorzystujące aplikacje mobilne i internet np. wirtualny spacer, internetowe platformy turystyczne,
  e-mapy, e-booki, internetowe przewodniki, itp.,
 • Turystyka aktywna– np. ścieżka rowerowa, szlak wodny, szlak turystyczny, obiekt sportowo-rekreacyjny,
 • Kultura i sztuka– instytucje kultury, a także promocyjne wydarzenia kulturalne
  o charakterze cyklicznym,
 • Miejsce przyjazne rodzinie– np. park tematyczny, biblioteka, ogródek jordanowski, ogród zoologiczny, centrum wypoczynkowo-edukacyjne, park orientacji przestrzennej,
 • Edukacja– np. edukacyjne centrum naukowe, program edukacyjny, cykliczne spotkania edukacyjne, wydarzenia sportowo-rekreacyjno-edukacyjne.

Nominowane i zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane w albumie oraz przewodniku turystycznym. Nagrodą główną w konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa i dyplom, a także zindywidualizowane pakiety promocyjne.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej Funduszy

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 czerwca 2015 r.

źródło: Ministerstwo Gospodarki