Home Unia Europejska Konkurs dotacji na działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich

Konkurs dotacji na działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłasza kolejną edycję „Konkursu dotacji na działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich”. Celem Konkursu dotacji jest dofinansowanie akcji informacyjno-promocyjnych na temat Funduszy Europejskich.

Poprzez realizację konkursu następuje popularyzacja tematyki Funduszy Europejskich. Nadawcy telewizyjni i radiowi będą mogli uzyskać dofinansowanie na realizację autorskich, ogólnopolskich akcji informacyjno-promocyjnych:

  • Akcji promującej Dni Otwarte Funduszy Europejskich odbywające się 7-10 maja 2015 r.
  • Akcji informacyjno-promocyjnej podsumowującej wykorzystanie Funduszy Europejskich w perspektywie 2007–2013, planowanej do realizacji w okresie od czerwca do września 2015 r.

Na realizację projektów w konkursie przewidziano dotacje w wysokości od 400 000 do 4 000 000 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na Portalu Funduszy Europejskich.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; Fundusze Europejskie