Home Innowacje Komisja Europejska: Szwecja liderem innowacyjności w UE

Komisja Europejska: Szwecja liderem innowacyjności w UE

Komisja Europejska opublikowała coroczny ranking innowacyjności krajów Unii Europejskiej – Innovation Union Scoreboard 2015. Raport pokazuje, że ogólny poziom innowacyjności UE pozostaje stabilny, jednak kryzys gospodarczy nadal ma negatywny wpływ na innowacyjność w Europie. W porównaniu do wyników raportu z 2014 roku, innowacyjność wzrosła w 15 krajach UE, a jednocześnie spadła w 13 innych.

Liderem innowacji pozostaje Szwecja wyprzedzając Danię, Finlandię i Niemcy – te cztery kraje zaliczono do grupy „Europejskich Liderów Innowacyjności”.

Polska zajęła na tej liście pozycję 24. i znalazła się wśród krajów grupy „Umiarkowanych Innowatorów”.

Biorąc pod uwagę  porównanie globalne, Unia Europejska nadal wypada gorzej niż gospodarki Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych czy Japonii.

Kim są liderzy innowacji w Unii Europejskiej?

Na podstawie Innovation Union Scoreboard 2015 państwa członkowskie należą do czterech grup krajów:

Innowacyjni liderzy (w kolejności wg. zdobytej punktacji): Szwecja, Dania, Finlandia, Niemcy – wszystkie te kraje wykazują wskaźniki innowacyjne znacznie wyższe niż średnia w UE.

Tuż za liderami: Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania, Irlandia, Belgia, Francja, Austria, Szwajcaria- wykazują wydajność zbliżoną do średniej UE.

Umiarkowani innowatorzy: Estonia, Czechy, Cypr, Włochy, Portugalia, Malta, Hiszpania, Węgry, Grecja, Słowacja, Chorwacja, Polska, Litwa – poniżej średniej UE.

Skromni innowatorzy: wyniki Łotwy, Bułgarii i Rumunii są dużo niższe niż średnia w UE.

Ogólna informacja

„Innovation Union Scoreboard” – roczna tabela punktacji zawiera ocenę porównawczą wyników badań naukowych i innowacji w państwach członkowskich UE-27 oraz mocnych i słabych stron ich systemów badań i innowacji. Pomaga to państwom członkowskim w ocenie obszarów, w których muszą skoncentrować swoje wysiłki w celu zwiększenia ich innowacyjności. Ponadto tabela wyników obejmuje kraje spoza Unii:  Serbię, Macedonię, Turcję, Islandię, Norwegię i Szwajcarię. Badania oparte na ograniczonej liczbie wskaźników dostępnych na arenie międzynarodowej, obejmują również Australię, Brazylię, Kanadę, Chiny, Indie, Japonię, Rosję, RPA, Koreę Południową i USA. Co dwa lata Innovation Union Scoreboard jest wzbogacana o regionalny dodatek „Regional Innovation Scoreboard”.

Komisja Europejska od lat sporządza tabelę wyników innowacyjności, w której bierze pod uwagę 25 szczegółowych wskaźników podzielonych na trzy grupy. Pierwsza grupa ocenia warunki, takie jak poziom edukacji, otwartość gospodarki, źródła finansowania. Druga pokazuje podejście biznesu — poziom inwestycji, związki z nauką, patenty, innowacje w firmach. Wreszcie trzecia grupa wskaźników ocenia ekonomiczne efekty innowacyjności: eksport i sprzedaż zaawansowanych technologicznie produktów i usług oraz dochody zagraniczne z patentów i licencji.

Raport do pobrania: ec.europa.eu

Źródło:  na podstawie portalu Komisji Europejskiej: ec.europa.eu; SPCC