Home Energetyka KE podjęła decyzję o wycofaniu skargi przeciwko Polsce ws. OZE

KE podjęła decyzję o wycofaniu skargi przeciwko Polsce ws. OZE

Komisja Europejska 26 lutego 2015 r. podjęła decyzję o wycofaniu skargi przeciwko Polsce w sprawie braku wdrożenia dyrektywy OZE z Trybunału Sprawiedliwości UE.

Polska zakończyła działania legislacyjne mające na celu takie wdrożenie dyrektywy OZE, które nie będzie budziło wątpliwości Komisji Europejskiej. Ostatnie zastrzeżenia Komisji usunęła ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w dniu 28 stycznia  2015 r.

źródło: Ministerstwo Gospodarki