Home Unia Europejska Fundusze unijne dla wzornictwa

Fundusze unijne dla wzornictwa

– Nowoczesne wzornictwo oraz szeroko rozumiana innowacyjność produktów są dzisiaj niepodważalnymi fundamentami przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, dlatego muszą stać się nieodzownym elementem procesu produkcji czy świadczenia usług – mówiła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas pierwszego dnia VIII Międzynarodowej Konferencji „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce. Wzornictwo w strategii firmy”.

Wiceszefowa resortu przedstawiła możliwości wsparcia przedsiębiorców we wdrażaniu wzornictwa do firm w ramach funduszy europejskich 2014-2020. Głównym źródeł finansowania tych przedsięwzięć będzie Program Inteligentny Rozwój. – Przedsiębiorcy samodzielnie lub we współpracy z jednostką badawczą, będą mogli otrzymać dofinansowane wydatków związanych z wzornictwem jako niezbędnym uzupełnieniem projektów badawczo-rozwojowych – mówiła wiceminister Wendel.

Dofinansowane będą m.in. projekty na tworzenie i rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. – Wspierane będą też proinnowacyjne usługi dla firm świadczone przez wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu, w tym również w zakresie wzornictwa – podkreśliła wiceszefowa resortu. Dodała, że w ramach PO IR dostępne będą też tzw. bony na innowacje, które ułatwią małym i średnim przedsiębiorstwom rozwijanie kontaktów z jednostkami naukowymi. Firmy będą mogły zakupić usługę związaną z opracowaniem nowego produktu lub usługi, w tym np. projektu wzorniczego.

Dodatkowo, w Programie Polska Wschodnia przewidziane zostało wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, które ma zwiększyć ich potencjał w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie. – Przedsiębiorcy uzyskają środki na cały proces – od audytu po wdrożenie całego procesu wzorniczego. Efektem wsparcia ma być wprowadzona na rynek innowacja  – wyjaśniła wiceminister Wendel.

Wsparcie będzie również dostępne na poziomie regionalnym. Firmy produkcyjne czy usługowe (w tym np. firmy projektowe) będą mogły korzystać z instrumentów zwrotnych (pożyczek, poręczeń na preferencyjnych warunkach).

Konferencja, zorganizowana przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Giełdę Papierów Wartościowych oraz Światową Organizację Własności Intelektualnej, odbyła się ona w dniach 26-27 marca 2015 r. w Warszawie.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju