Home Polecane Europa z problemem większej liczby zgonów niż narodzin – przyczyna?

Europa z problemem większej liczby zgonów niż narodzin – przyczyna?

Eurostat podał niedawno informację o zanotowanych liczbach zgonów i narodzin. W 2017 r. zanotowano  5,3 mln zgonów i 5,1 mln narodzin, pomimo zwiększenia się populacji Starego Kontynentu –  z 511,5 mln do 512,6 mln mieszkańców. Raport zwraca uwagę na dramatyczny spadek liczby narodzin w krajach Europy, który może być spowodowany problemem napływu migrantów.

Od stycznia 2017 do stycznia 2018 zauważono dodatni przyrost liczby mieszkańców państw Unii Europejskiej, wyniósł on ok. 1,1 mln osób – w skali kontynentu liczba zgonów była w 2017 r. o ok. 200 tys. większa od liczby narodzin. Jak zauważa biuro statyczne Unii Europejskiej, wynik ten jest efektem napływu do Europy migrantów. Problem z pewnością dzieli kontynent, tym razem ze względu na liczbę urodzeń: na północy Europy wskaźnik rośnie, podczas gdy w krajach Europy Południowej rodzi się coraz mniej dzieci.

W świetle opublikowanych danych, najliczniejszym krajem są Niemcy (82,9 mln mieszkańców), stanowiących zarazem 16,2 proc. mieszkańców Unii Europejskiej, następnie Francja (67,2 mln), Wielka Brytania (66,2 mln), Włochy (60,5 mln), Hiszpania (46,7 mln) i Polska (38 mln mieszkańców). Najmniejszymi pod względem liczby mieszkańców krajami Unii Europejskiej są Malta, Luksemburg i Cypr.

Problem jest znaczący, ponieważ jak podaje Eurostat, dramatycznie spada liczba narodzin w krajach Europy. W 2017 r. narodziło się o 90 tys. mniej dzieci niż rok wcześniej. Najwięcej z nich narodziło się w Irlandii (wskaźnik mówi o średniej 12,9 narodzin na 1000 mieszkańców). Irlandia jest też krajem UE, w którym zanotowano największą przewagę liczby narodzin nad liczbą zgonów (wskaźnik na poziomie 6,6 na 1000 obywateli). Krajem, w którym zanotowano największą przewagę zgonów nad liczbą narodzin jest natomiast Bułgaria (64,0 narodziny i aż 109,8 zgonów na 1000 mieszkańców). W Polsce, według badań, na 1000 mieszkańców przypadły w 2017 r. 402 przypadki narodzin i 402,9 zgony).

Źródło: Eurostat

 

Zobacz też

Produkcja przemysłowa wzrosła o 1,3% w strefie euro, Polska odnotowała największy wzrost