Home Unia Europejska Bezrobocie w Unii Europejskiej powoli spada.

Bezrobocie w Unii Europejskiej powoli spada.

Z danych urzędu statystycznego Eurostat wynika, że w czerwcu bez pracy w strefie euro było 11,5 procent osób. To najniższy wynik od września 2012 roku i o 0,1 niższy niż w maju tego roku. Poziom bezrobocia w całej Wspólnocie wyniósł 10,2 procent.

W czerwcu pracy nie miało niewiele ponad 25 milionów obywateli Unii. Bezrobocie wśród młodzieży wyniosło 22 procent w całej Wspólnocie, co oznacza, że problem ten dotyczył ponad 5 milionów osób poniżej 25 roku życia. Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w Austrii – 5 procent , następnie w Niemczech (5,1 procent) i na Malcie (5,6 procent) . Sytuacja w Grecji i w Hiszpanii ponownie była najgorsza. W tym ostatnim kraju bez pracy było 24,5 procent osób. W Polsce natomiast bezrobocie wynosiło 9,5 procent.