Home Unia Europejska Bariery i utrudnienia dla polskich firm w Unii Europejskiej

Bariery i utrudnienia dla polskich firm w Unii Europejskiej

Warsaw Enterprise Institute, we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A., zaprezentował raport „Bariery i utrudnienia dla polskich firm w Unii Europejskiej”. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na przeszkody, z jakimi na rynkach poszczególnych państw europejskich mierzą się poszczególne branże polskiej gospodarki oraz wskazanie zbioru praktycznych rekomendacji w walce z europejskim protekcjonizmem. Prezentacji raportu towarzyszyła dyskusja z udziałem prezesa PAIH Tomasza Pisuli oraz zaproszonych ekspertów i przedstawicieli biznesu.

Gdy w 2004 r. Polska wchodziła do Unii Europejskiej saldo obrotów z Unią było ujemne – kupowaliśmy towary warte o 6,6 mld zł więcej, niż wynosił nasz eksport do państw Unii. Dziś na te dane można spojrzeć wyłącznie przez pryzmat analizy historycznej, z dumą odnośnie zmian które zaszły przez ostatnie lata. W 2016 r. wartość polskiego eksportu do państw UE wyniosła 641,3 mld zł i wzrosła niemal trzykrotnie w stosunku do 2004 roku. Te liczby to miara sukcesu polskich firm i polskich pracowników. Ale to także dane pokazujące jak ekspansywna i skuteczna potrafi być niemal każda polska branża i wiele polskich firm. Nasz sukces doceniany jest przez większość państw i firm europejskich współpracujących na co dzień z Polską. Wspólny rynek wciąż funkcjonuje doskonale, ale w tej jednolitej architekturze mamy niestety coraz więcej wyłomów. Slogan „Kapitał ma narodowość” jeszcze 10 lat temu powtarzany jedynie przez przekornych euro-sceptyków, dziś mało kogo już dziwi i oburza, ale wręcz otwarcie powielany jest przez przywódców największych państw Unii Europejskiej.

Wolności gospodarcze nigdy nie są nikomu dane raz na zawsze. Obowiązkiem instytucji jak nasza jest monitorowanie barier i przypominanie o zagrożeniach dla naszego wspólnego dobrobytu – mówi Tomasz Wróblewski Prezes Warsaw Enterprise Institute.

Europejski protekcjonizm ma źródło raczej w narodowych obawach niż w brukselskiej biurokracji. Z rosnącym niepokojem obserwujemy zarówno legislacyjne, jak i administracyjne próby podnoszenia kosztów działalności polskich firm. Trudno nie zgodzić się z argumentacją, że polskie firmy bez wsparcia i często ukrytego finasowania ze strony państwa, nie mają szansą przebić się na bogatszych zachodnich rynkach. Polskie meble, turbiny, części samochodowe, rodzime przetwory czy elektronika cieszą się popularnością w Europie Zachodniej tak długo, jak godzą się występować pod obcą marką i odstępować znaczną część marży obcym firmom. Bywa, że polskie okna w Niemczech czy polskie łóżka w Wielkiej Brytanii są w stanie konkurować z lokalnymi produktami tylko dzięki temu, że występują pod marką dawno zbankrutowanej, miejscowej konkurencji.

–  Tylko silne przedsiębiorstwa mogą pozwolić sobie na ryzyko, jakie niesie ze sobą eksport. Jednym z kluczowych fundamentów rynkowej pozycji jest mocna marka. Tymczasem polskim firmom i ich produktom, usługom i technologiom brakuje przede wszystkim światowej rozpoznawalności. Zagraniczna metka i wysoka marża, z którymi zachodni sąsiedzi sprzedają u siebie polskie towary, to cenna wskazówka. Oni dostrzegli świetną jakość naszych produktów, więc i my bazujmy na niej, budując markę polskiego eksportu. Zagraniczne Biura Handlowego PAIH pomagają polskim eksporterom z dobrą ofertą wykreować odpowiedni wizerunek. Pokazują też możliwości do dywersyfikacji sprzedaży na nowych rynkach szybkiego wzrostu, ułatwiając jednocześnie zarządzanie biznesowym ryzykiem, aby firmy nie straciły na niestabilnościach –  mówi prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Tomasz Pisula.

Kluczowe jest stworzenie mechanizmów współpracy między biznesem a organami państwa w sytuacjach pojawienia się sygnałów o nowych niekorzystnych rozwiązaniach prawnych lub praktyce stosowania prawa uderzającego w polskie firmy. Informacja o stosowaniu jakichkolwiek barier administracyjnych lub zmiana praktyk po stronie administracji państw unijnych, powinna wywoływać natychmiastową reakcję polskich służb dyplomatycznych. Rekomendujemy także, aby służby dyplomatyczne i gospodarcze informowały o teoretycznych zagrożeniach dla interesu gospodarczego Polski, nawet gdy pomysły te pojawiają się tylko na poziomie debat gospodarczych.

Macie państwo w rękach naszą pierwszą publikację na temat unijnego protekcjonizmu. W przyszłości WEI będzie co roku publikował listę barier, zarówno tych oficjalnych, jak i szklanych sufitów ograniczających rozwój gospodarczych. Chcemy pokazywać czynniki prowadzące do faktycznego ograniczania wolnego, europejskiego rynku. Pozornie jest on bowiem wzmacniany. Faktycznie kraje narodowe próbują wolność gospodarczą ograniczać.