Home Unia Europejska Aktualizacja interaktywnej mapy projektów realizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Aktualizacja interaktywnej mapy projektów realizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Dostępna jest kolejna wersja zaktualizowanej mapy projektów dostępnej pod adresem: www.projekty.poig.gov.pl  

Mapa posiada dane aktualne na 31 marca 2015 r.

Mapa projektów przedstawia dodatkowe dane – oprócz podstawowych informacji z zakresu tytułu projektu, nazwy i formy prawnej beneficjenta, wartości projektu, wielkości beneficjenta – niedostępne w narzędziu Mapa dotacji, stanowiąc jej uzupełnienie o:

  • informacje o branży, jakiej dotyczy projekt (PKD projektu),
  • informacje o branży podstawowej działalności beneficjenta (PKD beneficjenta),
  • w przypadku projektów realizowanych przez jednostki naukowe również informacje o rodzaju działalności badawczej, której dotyczy projekt.

Ponadto w ramach I i II Priorytetu PO IG można znaleźć informacje na temat Klasyfikacji OECD oraz Klasyfikacji NABS projektów.

Dzięki tym informacjom mapa projektów dostarcza istotnych informacji na temat przestrzennego rozkładu projektów realizowanych w poszczególnych gałęziach polskiej gospodarki i dziedzinach nauki w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; Portal Funduszy Europejskich