Home Energetyka Spalarnie odpadów komunalnych z pozytywnymi decyzjami KE

Spalarnie odpadów komunalnych z pozytywnymi decyzjami KE

Komisja Europejska potwierdziła przyznanie środków unijnych dla szóstego projektu spalarniowego pn. System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania w kwocie ponad 330 mln zł. Decyzja ta oznacza, że wszystkie duże projekty z zakresu gospodarki odpadami dofinansowane z Programu Infrastruktura i Środowisko zostały zaakceptowane przez Brukselę.

Wszystkie instalacje spalarniowe w Polsce – w Białymstoku, Koninie, Krakowie, Bydgoszczy, Szczecinie oraz Poznaniu, o łącznej wartości 3,36 mld zł, powstają z dofinansowaniem unijnym w wysokości 1,44 mld zł z Programu Infrastruktura i Środowisko. Od 2016 r. w pięciu województwach będą funkcjonowały spalarnie obsługujące ponad 3,5 mln osób.

Warto podkreślić, że poznańska spalarnia, która otrzymała w tym tygodniu decyzję KE, jest pionierskim projektem pod względem formuły realizacji tego typu przedsięwzięć. Powstanie ona w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w połączeniu z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej. W latach 2011-2013 przedsięwzięcie otrzymało kompleksowe wsparcie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach Platformy PPP w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego, prawnego i technicznego, udzielonego w celu przygotowania i przeprowadzenia procedury wyboru partnera prywatnego.

Dzięki inwestycji w Poznaniu powstanie nowoczesny zakład zdolny do termicznego unieszkodliwiania 210 tysięcy ton odpadów rocznie. Około 740 tysięcy mieszkańców Poznania i 9 sąsiednich gmin województwa wielkopolskiego, zostanie objętych systemem zagospodarowania odpadów komunalnych. Dostarczone śmieci będą segregowane na surowce wtórne, bioodpady (które następnie będą kompostowane) oraz tzw. frakcję energetyczną. Z tej ostatniej zakład wyprodukuje energię elektryczną i ciepło, co spowoduje zmniejszenie wykorzystania paliw kopalnych.

 źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Portal Funduszy Europejskich