Home Bezpieczeństwo Tomasz Wojak, Konsalnet: Coraz większą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa w galeriach handlowych

Tomasz Wojak, Konsalnet: Coraz większą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa w galeriach handlowych

Dla wielu klientów skala działalności Konsalnet i zasięg ogólnokrajowy to gwarancja stabilności firmy, doświadczenia, wysokich i jednolitych standardów usług oraz współpracy na wysokim poziomie. Doskonalimy stale wszystkie elementy naszej działalności, ale niezmiernie ważna jest opieka nad klientem i to nie tylko tym kluczowym, oraz dobry kontakt pomiędzy współpracującymi ze sobą stronami.

Nasza firma przez 20 lat zmieniła się bardzo i zmienia się bez przerwy, nie tylko z powodu coraz większej skali działalności, przejmowania mniejszych firm, ale również z powodu dynamicznie zmieniającego się rynku usług ochrony, potrzeb klientów oraz często zmieniających się przepisów co ma wpływ na funkcjonowanie branży.

To wymaga od nas ciągłej pracy nad wyborem optymalnej struktury organizacyjnej, systemami wynagradzania, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w technice dla bezpieczeństwa, ale również pracy nad informatyzacją firmy, która w naszej ogromnej i rozproszonej po kraju skali działania dostarcza nam informacji, co skutkuje podejmowaniem trafnych biznesowo decyzji. Nasza elastyczność w dopasowaniu do rynku i szybkość podejmowania decyzji to na pewno atuty Konsalnetu.

Na każdym etapie realizacji usług zależy nam na wysokim poziomie naszych kadr. Nasz zakres działalności obejmuje wiele aktywności: od ochrony fizycznej, technicznej, poprzez transport wartości pieniężnych, cash processing, monitoring oraz usługi ratownicze i przeciwpożarowe. Każdy z tych rodzajów usług wymaga specyficznych umiejętności, ale też i uprawnień – przejścia procesu szkolenia zakończonego zdaniem egzaminów.
Posiadamy własny ośrodek szkolenia do tego celu, ale wiele z wymienionych specjalności wymaga szkoleń, które nasi pracownicy odbywają na zewnątrz uzyskując uprawnienia wymagane stosownymi przepisami.

Pracujemy z wieloma sieciami handlowymi i operatorami lub właścicielami galerii handlowych, a w ramach sieci obsługujemy każdy format placówek handlowych. Mniejsze korzystają z obsługi w zakresie monitoringu systemów alarmowych, a także montażu zabezpieczeń technicznych, większe z ochrony fizycznej, odbioru gotówki, nadzoru wideo-monitoringiem.

Dzisiejsze centra handlowe to już nie tylko miejsce zakupów, ale także spędzania czasu wolnego i spotkań. Z przyjemną atmosferą zakupów wiąże się nieodłącznie poczucie bezpieczeństwa klientów, czyli pomocna obsługa pracowników ochrony, którzy ubrani często w garnitury nie mają wyglądać tylko groźnie widząc w klientach potencjalnych złodziei, ale służą pomocą w orientacji w terenie klientom, odnalezieniu zgubionej siatki z zakupami czy też zawieruszonego dziecka, a w szczytach sezonów zakupowych kierują ruchem na zatłoczonych parkingach przed galeriami. Często też zdarza się nam interweniować przy zasłabnięciach na terenie placówek handlowych co sprawia, że w coraz większej skali szkolimy naszych pracowników ochrony z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Sytuacja w Europie dynamicznie się zmienia, a liczba zagrożeń dla obiektów handlowych będących dużymi skupiskami ludzi, zdaje się rosnąć więc coraz większą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa w miejscach publicznych wobec rosnącego zagrożenia na świecie, a galerie handlowe jako miejsca odwiedzane tłumnie mogą w oczywisty sposób stać się obiektem zainteresowania terrorystów. Wiąże się z tym konieczność włączenia szkoleń z zachowań w przypadkach wystąpienia takiego zagrożenia zarówno pracowników ochrony jak i często kilkusetosobowej załogi centrów handlowych.

W naszym kraju wciąż jeszcze odgłos wybuchu czy strzału budzi zainteresowanie i ciekawość ludzi, którzy biegną zobaczyć co się dzieje. W krajach, w których zagrożenie terroryzmem jest znacznie większe, takie odgłosy na ulicy czy w centrach handlowych skutkują odwrotnymi zachowaniami, ludzie kładą się na ziemi, uciekają, chowają się w bezpieczne miejsce i to jest oczywiście wynikiem innych doświadczeń niż ma to miejsce w Polsce. Powinniśmy obserwować jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniły się zagrożenia atakami terrorystycznymi w krajach Europy uznawanych dotąd za bezpieczne i brać coraz poważniej przykład i naukę z działań, jakie inni w związku z tymi zagrożeniami podejmują.

Obserwujemy rosnące znaczenie systemów elektronicznej ochrony mienia oraz rozwiązań informatycznych, chociażby w systemach telewizji przemysłowej w służbie ochrony obiektów handlowych. Takie rozwiązania są coraz doskonalsze technicznie, ale też inwestycja w nie opłaca się w dłuższej perspektywie, szczególnie obecnie, kiedy nowe regulacje prawne jak ozusowanie umów zleceń, prognoza wprowadzenia min. stawek godzinowych oraz rosnąca co roku płaca minimalna powodować będą znaczący wzrost kosztów pracy, a tym samym przełoży się to na wzrost kosztów usług ochrony.