Home Energetyka Siemens dostarcza turbinę parową dla elektrociepłowni Elsen S.A. w Częstochowie

Siemens dostarcza turbinę parową dla elektrociepłowni Elsen S.A. w Częstochowie

Firmy  podpisały umowę  na dostawę i finansowanie turbozespołu parowego o mocy 14MW dla elektrociepłowni w Częstochowie. Inwestycja spółki Elsen S.A. i uruchomienie nowego turbozespołu Siemensa zwiększy efektywność energetyczną elektrociepłowni oraz pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne.

Nowy turbozespół będzie pracował w układzie kogeneracji tj. jednoczesnego wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła na potrzeby odbiorców przemysłowych w częstochowskiej strefie przemysłowej. Inwestycja przyczyni się do znacznego zwiększenia produkcji energii elektrycznej i optymalizacji procesów wytwarzania ciepła w elektrociepłowni. Kogeneracja jest jedną z najskuteczniejszych metod zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego na poziomie lokalnym i kraju. Dzięki wysokiej sprawności wytwarzania energii nowa instalacja energetyczna spowoduje ograniczenie emisji niepożądanych substancji do otoczenia.

Kluczowym elementem dla całości tej inwestycji jest model finansowania dostawy turbozespołu parowego realizowany przez Siemens Finance Sp. z o.o. Firma zaoferowała 7 letnie finansowanie turbiny w formie leasingu oraz finansowanie w okresie dostawy urządzeń.

Jak podkreślają władze spółki, najważniejszą zaletą oferty Siemens było zrozumienie potrzeb firmy z zakresu technologii, a także finansowania inwestycji. Dodają, też że bardzo istotna była także kompleksowość oferty Siemensa. Nowy turbozespół zostanie przekazany do eksploatacji w pierwszym kwartale 2019 roku.

Siemens aktualnie realizuje szereg zamówień na dostawy urządzeń dla krajowego sektora wytwarzania energii o łącznej mocy ponad 1’600MW w tym m.in. realizuje budowę bloku gazowo-parowego dla PKN ORLEN w Płocku i dostawę turbozespołu parowego dla inwestycji budowy Bloku 910 na parametry nadkrytyczne Tauron Wytwarzanie S.A. w Jaworznie.