Home Biznes Port Szczecin-Świnoujście z rekordowym wynikiem w 2017 roku

Port Szczecin-Świnoujście z rekordowym wynikiem w 2017 roku

Rekordowe wyniki przeładunków w zespole Szczecin-Świnoujście w 2017 roku. Miniony rok porty zamknęły wynikiem blisko 25,5 mln ton obsłużonych towarów. Oznacza to wzrost o 5,4% wobec roku 2016.

Na szczycie tabeli wzrostów z dwucyfrowym wynikiem plasują się ruda oraz paliwa uzyskując wynik odpowiednio +59,4% oraz +46,7%. Ruda znakomity wynik zawdzięcza zwiększonemu zapotrzebowaniu na ten surowiec hut polskich, słowackich i czeskich. Z kolei na większe przeładunki paliw złożyły się dostawy LNG do świnoujskiego gazoportu oraz wzrost importu nieprzetworzonego oleju napędowego z Rosji i eksport wzbogaconego oleju do krajów zachodnich.

Bardzo dobrze w minionym roku poradziły sobie towary z grupy inne masowe (+5,4%) oraz drobnica (+4,2%), w tym drobnica promowa (+6,9%). Na plusie były także przeładunki kontenerów zamykając rok wynikiem o 3% lepszym niż rok wcześniej.

Dużym zaskoczeniem były spadki w przeładunkach zbóż. Tych było mniej o 28,6%. Na ten wynik wpłynęła niekorzystna aura i deszczowe lato ub. roku. Niestety w minionym roku utrzymała się tendencja spadkowa w przeładunkach węgla. Ten zamknął rok wynikiem o 27% mniejszym niż w 2016.

W sumie porty obsłużyły 25 423,6 tys. towarów, tj. o 1 310,6 tys. ton więcej niż w 2016 roku. Uzyskując tym samym o 5,4% lepszy wynik.