Home Wieści z firm Ponad 10 mld zł w funduszach Union Investment TFI

Ponad 10 mld zł w funduszach Union Investment TFI

W 2014 r. wartość aktywów netto funduszy UnionInvestment TFI wzrosła o 2,81 mld zł i na koniec grudnia przekroczyła 10 mld zł.
W perspektywie całego roku niekwestionowaną popularnością cieszyły się subfundusze
pieniężne, w tym UniKorona Pieniężny. Jego aktywa wzrosły ponad 2-krotnie, do ponad
4 mld zł, co czyni go największym funduszem detalicznym w Polsce. Zainteresowaniem
klientów, głównie instytucjonalnych cieszyły się również unikalne w skali polskiego rynku
subfundusze pieniężne denominowane w walutach obcych: UniEURIBOR w euro oraz
UniDolar Pieniężny w dolarze. Ich aktywa wzrosły odpowiednio do 114 mln zł i 60 mln zł.
Wśród funduszy obligacyjnych najbardziej dynamiczny, ponad 3,5-krotny wzrost aktywów
odnotował UniObligacje Aktywny. Na koniec grudnia 2014 r. w jego portfelu inwestorzy
zgromadzili ponad 438 mln zł. Wyższymi aktywami niż rok wcześniej mogą pochwalić się
również subfundusze: UniKorona Obligacje (910,5 mln zł), UniObligacje: Nowa Europa
(199,7 mln zł), a także fundusz UniObligacje FIZ (70,7 mln).
Największe napływy do akcji tureckich
W minionym roku inwestorzy dużo częściej niż na polskim rynku akcji poszukiwali okazji
na rynkach zagranicznych, m.in. w „Nowej Europie”. Dynamiczny wzrost wartości
aktywów zanotował subfundusz UniAkcje: Turcja, inwestujący na giełdzie w Stambule.
Na koniec grudnia 2014 r. jego aktywa wzrosły 8-krotnie w porównaniu do analogicznego
okresu w roku ubiegłym i wynosiły 82,9 mln zł. Aktywa płynęły również do subfunduszy
UniAkcje Dywidendowy i UniAkcje Wzrostu

źródło: Union Investment TFI