Home Wieści z firm Notowania FX Wspólnego Rynku: wymiana walut po kursie klienta

Notowania FX Wspólnego Rynku: wymiana walut po kursie klienta

Wspólny Rynek uruchamia nową sesję – Notowania FX, na której firmy mogą dokonywać transakcji walutowych po ustalonym przez siebie kursie, 24 godziny na dobę. Rozszerzona zostaje także lista walut, które można wymieniać na platformie.

Sesja Notowania FX umożliwia wymianę walut w dowolnie wybranym przez klienta momencie, przez całą dobę, po ustalonym przez niego kursie albo po kursie innego uczestnika lub animatora Wspólnego Rynku. Klient sam decyduje, z których rozwiązań chce skorzystać i po jakim kursie dokona wymiany. Jedno zlecenie może dzielić tak by zyskać jak najwięcej.

Pracując nad rozszerzeniem oferty bazowaliśmy na naszych dotychczasowych doświadczeniach oraz potrzebach, jakie zgłaszają nam importerzy i eksporterzy, z którymi na co dzień pracujemy. Postawiliśmy na elastyczność. Sesja Notowania FX zapewnia klientom bardzo dużą swobodę wyboru kursu, po jakim będą wymieniać waluty oraz możliwość szybkiego reagowania na zmiany zachodzące na rynku. Pozwala korzystać z kilku rozwiązań równocześnie, co gwarantuje efektowaną wymianę całości środków – mówi Mirosław Boniecki, Prezes Zarządu Wspólnego Rynku. – Ponadto, udostępniliśmy to rozwiązanie przez całą dobę i rozszerzyliśmy listę par walutowych wymienianych na naszej platformie, która obecnie jest dostępna dla wszystkich firm, bez względu na to, w jakim banku posiadają rachunki – dodaje.

Nowa sesja dostępna na platformie wspolnyrynek.pl umożliwia uczestnikom m.in. wystawianie w ramach jednego zlecenia wielu własnych ofert, w których określają oni graniczny kurs transakcji oraz jej maksymalną wartość. Aktywni uczestnicy mogą liczyć nie tylko na korzyści finansowe wynikające ze zrealizowania transakcji po ustalonym przez siebie kursie, ale także na dodatkowe oszczędności, dzięki niższej opłacie transakcyjnej.

Zależy nam by Notowania FX były dynamiczną sesją giełdową, dlatego obniżając opłaty od transakcji zawieranych na podstawie własnych kwotowań nagradzamy aktywność uczestników, którzy wystawiają swoje oferty – wyjaśnia Mirosław Boniecki.

Dodatkowym atutem nowej sesji jest możliwość realizowania transakcji po kursach niedostępnych w godzinach aktywności europejskiego rynku międzybankowego. Jeśli klient złoży ofertę z kursem, który zostanie osiągnięty w czasie pracy amerykańskiego lub azjatyckiego rynku walutowego, jego transakcja zostanie zrealizowana.

Obecnie na każdej sesji Wspólnego Rynku Walutowego przedsiębiorstwa mogą wymieniać EUR, USD, GBP, CHF za PLN oraz EUR za USD. Firma zapewnia dostawę walut we wszystkich bankach w Polsce, dzięki czemu klienci dodatkowo zyskują możliwość efektywnego zarządzania płynnością na rachunkach posiadanych w różnych bankach.

Wspólny Rynek działa według modelu giełdowego. Wymiana walut odbywa się w dni robocze, na sesjach Wspólnego Rynku Walutowego, gdzie łączone są zlecenia kupna i sprzedaży eksporterów, importerów oraz animatorów. W zależności od preferencji uczestnika, może on wybrać rodzaj sesji, różniących się kursem transakcji i momentem jej realizacji.

Poza nowym rozwiązaniem, Wspólny Rynek umożliwia także wymianę walut według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (ustalanego o 11:00), na sesjach Fixing FX, które odbywają się codziennie, również o godzinie 11.00. Na zlecenie klientów zainteresowanych wymianą wysokich kwot (do 10 mln EUR), firma organizuje także sesje Private FX, na których wymiana odbywa się po aktualnym średnim kursie z rynku międzybankowego lub po kursie rynkowym ustalonym przez strony transakcji (z innym uczestnikiem lub animatorem Wspólnego Rynku). Kolejnym rozwiązaniem jest specjalna oferta dla grup kapitałowych – Grupa FX, które pozwala znacznie obniżyć koszty, dzięki wspólnemu planowaniu transakcji i wymianie walut pomiędzy spółkami jednej grupy kapitałowej po ustalonym przez nie kursie rynkowym i w dogodnym dla nich terminie.

Z usług Wspólnego Rynku mogą korzystać przedsiębiorstwa (spółki handlowe, spółki cywilne, spółdzielnie) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Polsce. Warunkiem jest rejestracja na stronie wspolnyrynek.pl i podpisanie umowy ramowej o współpracy.

Przedsiębiorstwa mogą składać zlecenia online (poprzez platformę) lub telefonicznie. Realizacja zlecenia wymaga dokonania przelewu aktywującego na rachunek rozliczeniowy Wspólnego Rynku. Najprostszym sposobem złożenia zlecenia i jednoczesnej aktywacji jest dokonanie odpowiedniego przelewu. W zależności od godziny zawarcia transakcji i wymienianej waluty, transakcje są rozliczane w dniu sesji lub innym dniu roboczym.

Rejestracja i korzystanie z platformy wspolnyrynek.pl są bezpłatne. Firma pobiera jedynie opłatę od przeprowadzonych transakcji wymiany. Jej wysokość jest uzależniona od wolumenu transakcji zawieranych na platformie (w początkowym etapie szacowanych, później rzeczywistych). Opłata od transakcji pobierana przez Wspólny Rynek jest średnio o połowę niższa od kosztów realizacji takiej samej transakcji w banku.

źródło: Wspólny Rynek