Home Wieści z firm ENEL-MED: dalszy wzrost przychodów i konsekwentna realizacja strategii

ENEL-MED: dalszy wzrost przychodów i konsekwentna realizacja strategii

Pierwszy kwartał 2015 roku to kontynuacja wzrostu przychodów ENEL-MED. Spółka rośnie szybciej niż rynek prywatnych usług medycznych, który zgodnie z przewidywaniami analityków PMR, ma rozwijać się w tempie ok. 5% rocznie. ENEL-MED, pomimo sprzedaży w 2014 roku 100% udziałów w spółce zależnej, w skład której wchodziło 7 placówek diagnostycznych, w prezentowanym okresie wypracował przychody  na poziomie  56,4 mln zł.

Jest to wzrost o 5% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, pomimo utraty 11% przychodów, które generowały placówki diagnostyczne objęte transakcją. Dodatkowo warto podkreślić, że Spółka uzyskała wyższą marżowość na poziomie zysku brutto, w porównaniu do pierwszego kwartału 2014 roku. Wyniosła ona 2,9%, a w analogicznym okresie roku ubiegłego 0,7%.

Spółka osiągnęła wzrost przychodów w większości segmentów działalności, w tym 19% wzrost  zarówno w obszarze abonamentów, stanowiących ponad 60% udział w strukturze przychodów, jak i usług komercyjnych i ubezpieczeniowych.

Odnotowujemy dużą dynamikę sprzedaży w obszarze abonamentów, jedną z największych na rynku, mimo że nie jesteśmy największym świadczeniodawcą usług abonamentowych. Świadczy to o coraz większej świadomości klientów w doborze usług medycznych, którzy doceniają jakość i kompleksowość  Spółki – mówi Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED.

Wzrost przychodów w segmencie FFS (płatność za każdą zrealizowaną usługę) jest dowodem na atrakcyjność oferty również wśród pacjentów indywidualnych, nie posiadających abonamentów medycznych i ubezpieczeń. Wychodzenie naprzeciw potrzebom pacjentów indywidualnych jest zgodne z ogłoszoną strategią rozwoju Spółki.

Cieszy nas również wzrost operacji komercyjnych w szpitalach. Podjęte w drugim półroczu 2014 roku działania operacyjne przynoszą oczekiwane rezultaty, a wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniósł 20%  – dodaje Adam Rozwadowski.  

źródło: ENEL-MED