Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w czerwcu. W czerwcu sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych osiągnęła historyczny rekord. Wartość zakupionych obligacji wyniosła ponad 14 mld złotych. W pierwszym półroczu 2022 roku sprzedano o 44% więcej obligacji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sprzedaż osiągnęła już blisko 31 mld złotych. Co stanowi ponad 70% ubiegłorocznej rekordowej wartości zakupów.

W czerwcu sprzedaliśmy obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 14.072 mln zł.

W czerwcu sprzedaliśmy obligacje:

  • 3-miesięczne (OTS0922) – 1.012,2 mln zł,
  • 1-roczne (ROR0623) – 5.684,5 mln zł,
  • 2-letnie (DOR0624) – 1.321,9 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ0625) – 187,2 mln zł,
  • 4-letnie (COI0626) – 4.825,7 mln zł,
  • 10-letnie (EDO0632) – 964,0 mln zł.

Najchętniej kupowanymi instrumentami były nowo wyemitowane w czerwcu obligacje 1- roczne o oprocentowaniu zmiennym – ROR. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 5.684,5 mln zł (40% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie – COI (34%), 2-letnie – DOR (9%), 3-miesięczne – OTS (7%) i 10-letnie – EDO (7%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 3-letnie – TOZ (1,3%).

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono kwotę 77 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w czerwcu - Grafika słupkowa przedstawiająca sprzedaż obligacji oszczędnościowych w 2021 i 2022 r (mln zł) - czerwiec 2022 r.
Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w czerwcu

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Wzrost wynagrodzeń i nowe benefity – aktualne trendy płacowe

Wzrost wynagrodzeń i nowe benefity – aktualne trendy płacowe. Antal opublikował 11. edycję Raportu Płacowego, wskazującego poziom wynagrodzeń na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich. Średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów wyniosło 13 654 PLN w stosunku do 12 768 PLN w 10. edycji. Innymi słowy oznacza to wzrost o 13% w stosunku do ubiegłej edycji badania.

Rok 2022 oznacza nowe możliwości dla pracowników, ale i pracodawców. W ciągu ostatniego roku eksperci Antal odnotowali bardzo wysoka dynamikę zmian w zakresie płac. Nic nie wskazuje na to, aby miała się ona w najbliższym czasie ustabilizować. Na rosnące oczekiwania pracowników i kandydatów wpływ mają: poziom inflacji, wzrost stóp procentowych i niepewna sytuacja ekonomiczna związana z wojną toczącą się w Ukrainie. Te czynniki sprawiają, że oczekiwania wzrostu sięgają nawet 40% dotychczasowych pensji.