Windykacja udrażnia zatory płatnicze w MŚP. Sprzedany towar czy zrealizowana usługa to dopiero połowa sukcesu. O pełnym można mówić dopiero wtedy, gdy zapłata trafi na konto. Niestety w polskiej gospodarce narasta problem zatorów płatniczych. Co 3. przedsiębiorstwo z sektora MŚP, które zleciło windykację należności, zaobserwowało wzrost liczby faktur opłacanych przez kontrahentów w terminie. Wśród tych, które odzyskały pieniądze, 68 proc. skorzystało z możliwości obciążenia dłużnika kosztami windykacji.

Jak wynika z badania „Relacje między kontrahentami po zleceniu windykacji” Kaczmarski Inkasso, firmy o większej świadomości biznesowej sięgają po windykację polubowną. Przedsiębiorcy zlecają windykację należności najczęściej wobec wszystkich kontrahentów. Zachowując przy tym z nimi dobre kontakty.

Windykacja na zlecenie

Według badania polscy przedsiębiorcy w ostatnich dwóch latach prowadzili działania zmierzające do odzyskana należności za pośrednictwem profesjonalnych firm średnio wobec 50 partnerów biznesowych. Ich zdaniem najważniejsze przy wyborze firmy windykacyjnej są skuteczność działania i niska cena. Wskazywali je najczęściej jako pierwsze, a na kolejnych miejscach – wieloletnie doświadczenie i powszechną znajomość marki.

Windykacja udrażnia zatory płatnicze w MŚP - infografika, aspekty współpracy z firmami windykacyjnymi
Windykacja udrażnia zatory płatnicze w MŚP

Na koszt każdego dłużnika

Wśród firm, którym udało się odzyskać należności, a jest to 3/4 badanych. 68 proc. skorzystało z możliwości obciążenia dłużnika kosztami windykacji. Z kolei 23 proc. z nich tego nie zrobiło. Powód? Nie chcieli obarczać klienta dodatkowymi wydatkami, o czym mówi 46 proc. Przedsiębiorców z tej grupy. Ale aż 37 proc. nie wiedziało, że jest taka możliwość.

Dochodzenie należności może być dla wierzyciela bezpłatne

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych pozwala na obciążenie kosztami windykacji dłużnika. Z praktyki wynika, że jeśli firma ma pieniądze na spłatę długu, to ma też i na pokrycie dodatkowych kosztów. Początkowo klienci obawiali się obarczenia kontrahenta kosztami windykacji, aby go nie stracić. Jednak  finalnie działa to na dłużników dyscyplinująco. Dostają oni bowiem sygnał, że partner nie chce ich kredytować. Zaczynają więc  traktować go poważnie i płacić kolejne faktury w terminie. Aż 33 procent badanych firm z sektora MŚP, które zleciło windykację należności, zaobserwowało wzrost liczby faktur regulowanych na czas. To tworzy dobrą atmosferę do dalszej współpracy na zdrowych zasadach: sprzedaż dobrego towaru bądź usługi w zamian za płatność bez opóźnienia.


Potwierdzają to wyniki badania. Te firmy, które korzystały z możliwości obciążenia dłużnika kosztami windykacji, robiły to najczęściej wobec wszystkich kontrahentów (57 proc.). Natomiast 40 proc. stosowało ją tylko wobec niektórych partnerów.

Windykacja udrażnia zatory płatnicze w MŚP - infografika, wobec ilu kontrahentów prowadziliście działania windykacyjne
Windykacja udrażnia zatory płatnicze w MŚP

Cierpliwość przedsiębiorcy

Patrząc szerzej, nie tylko przez pryzmat obciążenia kosztami windykacji, aż 39 proc. przedsiębiorstw, które zdecydowały się na windykację polubowną, prowadzoną przez zewnętrznych negocjatorów, nie odczuło negatywnych reakcji ze strony partnerów. Co 5. stwierdziło, że kontakty nawet się poprawiły. Dochodzenie zapłaty za sprzedane towary czy zrealizowane usługi świadczy bowiem o odpowiedzialnym podejściu do stabilności finansowej firmy. Natomiast czekanie aż kontrahent sam zapłaci, utwierdza go w przekonaniu, że uregulowanie faktur można odwlekać w nieskończoność. 61 proc. uważa, że nieobarczanie dłużnika kosztami windykacji zwiększa szansę na kontynuowanie współpracy. Przeciwnego zdania jest blisko 40 proc.

Źródło: Kaczmarski Inkasso