Home Finanse Votum S.A. nagrodzone przez Komisję Nadzoru Finansowego

Votum S.A. nagrodzone przez Komisję Nadzoru Finansowego

Konsekwentne realizowanie polityki podejmowania z ubezpieczycielami rozmów przy mediacyjnym stole Centrum Mediacji Sądu Polubownego działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego skutkowało przyznaniem wyróżnienia Ambasadora Mediacji na Rynku Finansowym dla mec. Alberta Demidowskiego – radcy prawnego z Votum Odszkodowania S.A. Jak podano w komunikacie KNF wyróżnienie zostało przyznane za inicjowanie oraz wieloletnie, konsekwentne propagowanie idei polubownego rozwiązywania sporów w drodze mediacji oraz za zaangażowanie w przeprowadzanie setek mediacji, otwartą postawę i skuteczność.

Skuteczne przeprowadzenie prawie dwóch i pół tysięcy postępowań mediacyjnych i zadowolenie klientów przyniosły wymierny skutek. Regulator rynku ubezpieczeniowego słynie zwyczajowo z publikowania ostrzeżeń publicznych oraz sankcjonowania kar finansowych wymierzonych w nierzetelne podmioty rynku finansowego. Tym razem pokusił się o wyróżnienie aktywnego pełnomocnika.

Postępowanie mediacyjne pozwala na rozstrzygnięcie rodzącego się sporu pomiędzy ubezpieczycielem a poszkodowanym. Aby można było skorzystać z możliwości mediacji w konkretnej sprawie, zarówno poszkodowany, jak i ubezpieczyciel muszą wyrazić zgodę na mediację. Co więcej, zgoda taka musi być podtrzymywana przez całe postępowanie mediacyjne, a w przypadku braku konsensusu może być w każdej chwili wycofana. To olbrzymia przewaga mediacji nad procesem sądowym, który jest przejawem władczej ingerencji państwa w relacje obrotu cywilnoprawnego.

Postępowanie mediacyjne w Centrum Mediacji Sądu Polubownego KNF to jednocześnie sposób na znaczące ograniczenie kosztów.  Opłata za mediację wynosi 50 zł za całe postępowanie. Tymczasem proces sądowy, już na początkowym etapie, może kosztować i to nawet kilka tysięcy złotych za samą opłatę od pozwu. Dodatkowo, całość postępowanie mediacyjnego, od chwili złożenia wniosku, zwyczajowo kończy się w około 3-4 miesiące, podczas gdy proces w sądzie trwa średnio 18-20 miesięcy. Strony mediacji same wypracowują kompromisowe rozwiązanie sprawy, częściowo godzą się na ustępstwa w zakresie swoich roszczeń. Zwieńczeniem mediacji jest ugoda sporządzana przez mediatora. Jej podpisanie przez obie strony i akceptacja wypracowanego rozwiązania powoduje nie tylko satysfakcję, ale też doprowadza do zażegnania potencjalnego konfliktu. W takim przypadku nie ma przegranego i wygranego, w których to rolach będą musieli z kolei odnaleźć się strony procesu po wydanym przez sąd wyroku.