Home Finanse Jakie są cele nowego Prezesa Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego

Jakie są cele nowego Prezesa Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego

Tomasz Szymanik: Celem jakie sobie postawiłem przychodząc do Funduszu to przede wszystkim wzrost udzielanych pożyczek poprzez zwiększenie oferty produktowej oraz  pozyskanie dzięki temu większej ilości klientów.  Poza tym chcę przeprowadzić optymalizację organizacji Spółki w celu poprawy jej efektywności.  Ważnym elementem, na którym również chcę się skupić  jest pozyskiwanie zewnętrznych źródeł  finansowania.

Czym różnią się pożyczki z MRFP od pożyczek bankowych?

Tomasz Szymanik: Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy udziela tanich pożyczek na założenie lub na rozwój firmy. Klientami są zarówno firmy, które są dopiero na etapie zakładania, jak też doświadczeni przedsiębiorcy. Współpracujemy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami bez względu na to, czy są to spółki, czy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ponieważ właścicielem funduszu jest województwo mazowieckie, interesują nas tylko te firmy, które prowadzą lub chcą prowadzić działalność na terenie Mazowsza.

W odróżnieniu od banków, nasza działalność nastawiona jest na rozwój przedsiębiorczości, pozostawiając kwestie komercyjne na drugim planie. Staramy się, żeby udzielane przez nas pożyczki były tanie i nie ciążyły klientom. Udaje nam się to dzięki pozyskiwanemu wsparciu ze środków unijnych, rządowych i samorządowych. Pozyskany w ten sposób tani kapitał przeznaczamy na udzielanie pożyczek. Oprocentowanie roczne naszych pożyczek waha się od 2,83% do 6,33%, maksymalny okres spłaty to 5 lat, a wysokość pożyczki do 120 tysięcy złotych dla start-upów i 500 tysięcy złotych dla firm działających dłużej niż rok.

Analizując koszt kredytu bankowego pamiętajmy, że oprócz oprocentowania liczy się wysokość prowizji, marż i innych opłat, które często opisane są małym drukiem. Niektóre banki wymagają także wykupienia innych produktów – na przykład ubezpieczeń – co może istotnie wpłynąć na koszt pożyczki. Dlatego, szukając ofert na rynku, warto zawsze wziąć pod uwagę całkowity koszt. W przypadku funduszu pożyczkowego głównym kosztem jest oprocentowanie pożyczki, które i tak jest bardzo niskie. Dodatkowe koszty są z reguły niewielkie. W efekcie pożyczki udzielane przez fundusze pożyczkowe są bardzo tanie.

Podsumowując, można powiedzieć, że sam mechanizm pożyczki jest taki sam, jak w przypadku kredytu bankowego. Różnicą jest niższy koszt pożyczek udzielanych przez fundusz. Drugą ważną różnicą jest sposób podejścia – fundusz będzie gotowy do bardziej elastycznego podejścia, chętniej poświęci czas na dopracowanie dokumentacji pożyczkowej i przeanalizowanie biznesowego sensu finansowanego przedsięwzięcia. Należy także pamiętać, że fundusz pożyczkowy nastawiony jest na tworzenie i rozwój firm, a to znaczy, że nie finansuje ani działalności pozabiznesowej, ani nawet działalności bieżącej przedsiębiorstw. Cel pożyczki musi wiązać się z szeroko rozumianym rozwojem firmy.

Czy łatwiej jest pozyskać  fundusze z MRFP niż w bankach?

Tomasz Szymanik: Bank to instytucja, która chętnie współpracuje ze stabilnymi firmami, które mają długą historię kredytową. Najlepiej, jeśli firma jest duża i ma od wielu lat rachunek w banku, w którym stara się o kredyt. Dobrze też, żeby na tym koncie były systematyczne duże wpływy. W takim przypadku uzyskanie finansowania w banku jest dość proste.

Gorzej, jeśli dopiero zakładamy firmę i potrzebujemy kredytu na rozpoczęcie działalności. Firma dopiero powstaje, więc nie ma mowy o historii kredytowej, a przychody… dopiero mają być. Nie ma się czym wykazać i z reguły nie ma mowy o kredycie w banku. Start-upy i małe przedsiębiorstwa potrzebują większego zaufania i mniej rygorystycznego podejścia. W takiej sytuacji do gry wchodzi Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Powstające przedsiębiorstwa i małe lub krótko działające firmy są typowymi klientami dla funduszy pożyczkowych. Jeśli tylko firma wykaże, że z biznesowego punktu widzenia jej projekt ma szanse powodzenia, na pewno pożyczkę otrzyma.

Można powiedzieć, że oferta bankowa jest dobra dla stabilnych przedsiębiorców, którzy swoje biznesowe dorastanie przeszli współpracując z funduszem pożyczkowym.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać pożyczkę z MRFP?

Tomasz Szymanik: Aby rozpocząć starania o pożyczkę należy złożyć wniosek, biznesplan i tabele finansowe. Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać przez internet za pomocą strony internetowej funduszu (pozyczkimazowieckie.pl). W trakcie rozpatrywania wniosku – oprócz powyższych trzech dokumentów – należy złożyć jeszcze inne dokumenty, których wybór zależy od firmy i planowanego przedsięwzięcia. Po zgromadzeniu kompletnej prawidłowej dokumentacji wniosek jest oceniany i ustalane jest oprocentowanie pożyczki. Na ocenę składają się: analiza finansowa, analiza zabezpieczeń i analiza jakościowa. Wysokość rocznego oprocentowania pożyczki w zależności od wyników oceny waha się od 2,83% do 6,33%. Po zaakceptowaniu warunków pożyczki przez klienta podpisywana jest przez obie strony umowa pożyczki, ustanawiane są zabezpieczenia i wypłacana jest kwota pożyczki na konto wskazane przez klienta. Fundusz nie pobiera prowizji za udzielenie pożyczki. Pobierana jest jedynie niewielka opłata za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego w wysokości od 100 do 200 złotych w zależności od wielkości pożyczki.

Jakie znaczenie maja fundusze dla przedsiębiorców?

Tomasz Szymanik: Fundusze pożyczkowe mają wiele zalet. Oferują pożyczki na bardzo konkurencyjnych warunkach. Nie boją się współpracy z małymi podmiotami i osobami stawiającymi dopiero pierwsze kroki w biznesie. Są także wyrozumiałe w razie konieczności restrukturyzacji pożyczki. Dla małych firm to niewątpliwe zalety. Należy jednak pamiętać, że proces rozpatrywania wniosku jest dość długotrwały – trwa około miesiąca, a konieczna „papierologia” nie jest może trudna, ale jest jej dość dużo. Na dodatek przeznaczenie pożyczki trzeba bezwzględnie udokumentować fakturami. To wszystko niewygody wynikające z tego, że fundusz pożyczkowy musi sam rozliczyć każdą pożyczkę przed organami kontrolującymi wydatkowanie środków unijnych.

Dlatego w przypadku większych firm o bogatej historii kredytowej i stabilnych przychodach może okazać się, że proces udzielania i rozliczania pożyczki będzie szybszy i prostszy w banku niż w funduszu pożyczkowym. Niestety, w przypadku podmiotów małych, a zwłaszcza tych początkujących, współpraca z bankiem z reguły zakończy się niepowodzeniem. W takim przypadku aplikowanie o pożyczkę w funduszu pożyczkowym jest jedyną szansą na uzyskanie potrzebnego finansowania dla przedsiębiorców.

Dziękujemy za rozmowę.

Więcej:

Tomasz Szymanik, (doktor nauk społecznych – specjalizacja zarzadzanie, magister prawa, specjalista ds. audytu i kontroli wewnętrznej).  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Prawo. Uzyskał tytuł doktora nauk społecznych, specjalizacja – zarzadzanie na Akademii Obr. Narodowej Wydziału Dowodzenia i Zarzadzania. Ukończył również̇ studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej – audyt wewnętrzny oraz na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Zarzadzania na kierunku – zarządzanie zasobami ludzkimi. Uzyskał certyfikat z metodyki PRINCE 2 (zarządzanie projektami).

Od wielu lat prowadzi kluczowe projekty w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których pracował lub z którymi współpracuje. Jako specjalista prowadził liczne szkolenia branżowe. Jest również doradcą biznesowym.

Pracował m.in. w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Banku Millenium i Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.